Dembra

Mot utenforskap og hat i skolen: Bli en Dembra-skole

Dembra har fokus på forebygging av gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger. Nå søker ARKIVET nye Dembra-skoler som ønsker å bli veiledet fra høsten 2020.

HVA ER DEMBRA?

Dembra er gratis veiledning, kurs og ressurser for forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet i skolen. Skolen jobber sammen med en Dembra-veileder fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter med å styrke den enkelte skolens kjernevirksomhet. Målet er forebygging gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenkning og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, og passer svært godt sammen med nye læreplaner.

Mer informasjon finnes på www.dembra.no.

NÅ SØKER VI NYE DEMBRA-SKOLER

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er ett av fem freds- og menneskerettighetssentere i Norge som tilbyr veiledning gjennom Dembra. På Arkivet har vi startet rekrutteringsprosessen for å finne tre nye ungdomsskoler eller videregående skoler som ønsker å bli Dembra-skoler fra høsten 2020. Alle skoler på Sørlandet inviteres til å ta kontakt hvis dette høres spennende ut. Dembra-veilederne våre kommer mer enn gjerne på besøk for å fortelle mer om hva det vil si å være en Dembra-skole!

DEMBRA I EN SPESIELL TID

Grunnet koronaviruset har de siste ukene har vært spesielle for oss alle. Vi har fått en kriselov som har vært med på å gi demokratibegrepet økt fokus. Falske nyheter og konspirasjonsteorier omkring viruset gjør det desto viktigere å være kildekritiske til. Hva slags effekt har denne tilstanden på våre daglige liv og for samfunnet for øvrig? Hva gjør dagens tilstand med den offentlige samtalen? Dembra kan være med på å manøvrere i de vanskelige spørsmålene både lærere og elever står i akkurat nå – og i tiden fremover.

Mer om oppgaver som egner seg spesielt godt hjemme: Dembra-opplegg for hjemmearbeid.

"ET ÅR FOR ÅRENE SOM KOMMER"

Når en skole blir en Dembra-skole innebærer det ett år med tilgang på veileder. For oss er kanskje det aller viktigste at dette året ikke blir stående alene. Det vi ønsker er å bidra til en positiv kulturendring med grunnlag i kollegiets ønsker og behov – som varer i mange år fremover. Derfor liker vi godt å si at «et år med Dembra er et år for årene som kommer».

For mer informasjon, ta kontakt med fungerende prosjektansvarlig i region sør, Ingunn Tønnevold Hansen, på e-post: [email protected].