Beheard no

Beheard.no - ny plattform for historiefortelling

Beheard.no er den nye digitale plattformen for ARKIVETs arbeid innen inkludering, mangfold og migrasjon. Nettsiden vil formidle personlige historier og presentere nye aktiviteter på feltet.

I 2020 ble en nyopprettet stilling som fagkoordinator innen mangfold og inkludering besatt. Med det fikk ARKIVET anledning til økt satsing på området. ARKIVET skal være en relevant og aktuell møteplass for et mangfoldig publikum, og et trygt sted for sosialt samhold og viktig dialog. Ved hjelp av den nye nettsiden løftes nye stemmer frem.

Les mer: Beheard.no.

MENNESKEVERD I FOKUS

Et viktig utgangspunkt for ARKIVETs arbeid på mangfoldsfeltet er visjonen om å skape større rom for menneskeverd. Vi har alle samme iboende verdi. Vi ønsker å fremme et menneskesyn hvor vi ikke graderer hverandre, og hvor mangfold i samfunnet er en verdifull ressurs. Respekt for den enkelte og den enkeltes rettigheter står sentralt.

HISTORIEFORTELLING SOM VIRKEMIDDEL

Det nyutviklede fortellerkonseptet BE HEARD! har spilt en sentral rolle på mangfolds- og inkluderingsfeltet gjennom 2020. Prosjektet fortsetter våren 2021, med et mål både om å fremme ytringsfrihet ved å styrke kursdeltakernes formidlingsevne og være en inkluderende møteplass hvor mennesker med ulik bakgrunn kan bli kjent.

Les mer: Fortellerkonseptet Be Heard!

Historiefortelling og den kraften som ligger i det å formidle historier fra eget liv til et lyttende publikum står sentralt. Når historier fortelles, gis publikum tilgang til nye perspektiver. Derfor kan fortellinger med rot i egne opplevelser og erfaringer være et sterkt virkemiddel i arbeidet med å fremme forståelse og respekt for hverandre.

Beheard.no vil i tiden fremover bli en sentral plattform for historiefortelling, og det arbeides med nettutstillinger som ventes lansert i 2021.