Arendalsuka 2019 program

ARKIVETs program på Arendalsuka 2019

Årets Arendalsuke finner sted 12.-16. august. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er på plass på stand og med spennende arrangementer. Her får du oversikten over vår deltakelse.

MANDAG 12. AUGUST

Kl. 14.00 på stand:
Smakebiter fra ARKIVET: Hvorfor er ARKIVET på Arendalsuka?

Møt opp på vår stand eller få med deg ukas første smakebit fra ARKIVET på Facebook. Vi sender live.

TIRSDAG 13. AUGUST

Kl. 10.00 i Bystyresalen:
Den demokratiske skolesekken - fra læreplan til praksis.

I samarbeid med de seks andre freds- og menneskerettighetssentrene arrangerer ARKIVET panelsamtale om ny læreplan for grunnskolen. Her stiller vi blant annet spørsmålene:

Er kunnskap om demokrati, fred og menneskerettigheter godt nok representert i de nye læreplanene? Unge mennesker erfarer demokratiet først og fremst utenfor klasserommet. Hvilken rolle kan freds- og menneskerettighetssentrene ta?

Ordstyrer er Guri Hjeltnes, direktør ved HL-senteret. Medvirkende i panelet er:

 • Tom Erik Skaug, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Høyre
 • Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson, Arbeiderpartiet
 • Steffen Handal, leder, Utdanningsforbundet
 • Thomas V. H. Hagen, avdelingsleder, ARKIVET
 • Simon Malkenes, lektor
 • Judith Klein, tverrfaglig gruppe i læreplanutvalget
Kl. 13.00 på stand:
Smakebiter fra ARKIVET: Krigsseilere i fangenskap.

Bjørn Tore Rosendahl stiller med ukas andre smakebit fra ARKIVET. Vi sender live på Facebook.

ONSDAG 14. AUGUST

Kl. 13.00 på stand:
Smakebiter fra ARKIVET: Samtale om å overleve.

En samtale mellom Georg Kristoffer Fjalsett fra ARKIVET og Utøyaoverlevende Ylva Schwenke. Sendes live på Facebook.

Kl. 14.30-15.30 i Bystyresalen:
Historiefortellingens kraft: En dialogsamtale mellom tre tidsvitner fra Syria og Iran.

Dagens første arrangement er i regi av Flyktninger forteller ved ARKIVET. Medvirkende er:

 • Solveig Hessaa-Szwinto, prosjektkoordinator for Flyktninger forteller ved ARKIVET
 • Ziad Altaha, styreleder for Norsk Folkehjelp Mandal og miljøarbeider ved Mandal videregående skole
 • Behnaz Attarzadeholya, morsmållærer ved Vennesla skole
 • Omar Alshorge, public speaker

Kl. 15.30-16.30 i Bystyresalen:
Den dagen jeg ikke døde. Samtale om å overleve.

Her er det Georg Kristoffer Fjalsett fra ARKIVET som stiller til samtale med Utøyaoverlevende Ylva Scwenke og overlevende fra Saydnay-fengselet i Syria, Omar Alshorge.

Kl. 16.30-17.30 i Bystyresalen:
Er ditt nabolag og din kommune forberedt på å ta imot en IS-kriger og hans familie?

Vårt tredje arrangement er i regi av PLATTFORM Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelige ekstremisme ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Her blir det panelsamtale med:

 • Marie Benedicte Bjørnland, politidirektør
 • Heidi Wittrup Djup, psykolog og spesialist i samfunn og allmennpsykologi
 • Sofie Høgstøl, jurist med spesialfelt innen strafferett, fremmedkrigere, menneskerettigheter og internasjonale straffedomstoler
 • Arne Thomassen, ordfører i Lillesand kommune

TORSDAG 15. AUGUST

Kl. 13.00 i Bystyresalen:
Samehets og konspirasjoner: Grums eller trussel mot demokratiet?

Torsdagens arrangement er i samarbeid med freds- og menneskerettighetssentrene i Norge, og vi spør blant annet:

Har antisamiske holdninger nå tatt en ny og mer konspiratorisk form? Hvor kommer disse holdningene fra, og hvilket omfang har konspirasjonsteorier mot og om samer i dag?

Ordstyrer er Eystein Markusson, direktør ved Narviksenteret.

Innledning ved Lars Bjørndal-Lien, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Medvirkende i panelet er:

 • Aili Keskitalo, sametingspresident
 • Anne Karin Olli, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys
 • Lars Bjørndal-Lien, HL-senteret
 • Inga Riseth, Det Europeiske Wergelandssenteret
Kl. 13.00 på stand:
Smakebiter fra ARKIVET: Flyktninger forteller.

Bli kjent med Inam fra Syria på stand eller via vår Facebook-side.

FREDAG 16. AUGUST

Kl. 10.00 i Arendal gamle rådhus, Festiviteten, tredje etasje:
Arendalsuka Ung: "Jeg vil leve" - om å overleve tortur under andre verdenskrig og i Syria i dag.

Formidlere fra ARKIVET og Omar Alshogre, overlevende fra fengsel i Syria, bidrar på Arendalsuka Ung.

Dette arrangementet har påmelding pga. plassbegrensning: send mail til [email protected]. De som får plass får bekreftelse på mail.

Kl. 13.00 på stand:
Smakebiter fra ARKIVET: Norsk digitalt fangearkiv 1940-1945.

Avdelingsleder ved ARKIVET, Thomas V. H. Hagen, forteller om Norsk digitalt fangearkiv - et prosjekt i samarbeid med Falstadsenteret. Vår siste smakebit fra ARKIVET kan du få med deg på stand, eller via vår livesending på Facebook.