Grønt Senter Odderøya

ARKIVET med deltakelse under Klimabrølet

I Kristiansand markeres den landsdekkende aksjonen til støtte for 1,5-gradersmålet på Grønt Senter på Odderøya. ARKIVET vil vise sitt ståsted i klimaspørsmålet gjennom deltakelse.

Klimaspørsmålet er sammensatt, men i dag er det bred enighet om at en trygg fremtid krever nytt fokus på endring av hvordan vi lever. For ARKIVET blir klimaspørsmålet viktig, fordi det også er et freds- og menneskerettighetsspørsmål.

Som Senter for klimaforskning skriver: Forandringer i nedbørsmønstre og migrasjon av dyrearter er bekymringsverdig, men de virkelige bekymringene handler om noe annet. Det handler om konsekvensene disse endringene får for samfunnsutvikling og menneskelige forhold som helse, levekår og sikkerhet.

Klimaendringene bekymrer, og med Klimabrølet blir vi i fellesskap en tydelig stemme. ARKIVET stiller på Klimabrølet på Grønt Senter, i dag kl. 15.00, for å markere viktigheten av å stå samlet om positive endringer som bidrar til fred og en tryggere fremtid.