Elkem hovedsamarbeidsavtale

ARKIVET inngår treårsavtale med ELKEM som hovedsamarbeidspartner

Fredag 1. februar, på årsdagen etter åpningen av nybygget til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, inngikk ARKIVET en treårig avtale med ELKEM som hovedsamarbeidspartner. Avtalen ble signert av direktør Rolf Sørbø fra ELKEM og Audun Myhre ved ARKIVET.

Gjennom avtalen får de ansatte ved ELKEM en arena for utvikling av arbeidsmiljøet kombinert med kjennskap til den historiske tilknytning mellom ELKEM og ARKIVET.

For ARKIVET synliggjør samarbeidet relevansen ARKIVETs arbeid har for nærmiljøet samtidig som den økonomiske siden gjør det mulig å fortsette utviklingen arbeidet.