Arkivet ute

ARKIVET holder stengt for publikum frem til påske

I tråd med offentlige anbefalinger har vi besluttet å stenge ARKIVET for publikum f.o.m. 12 mars. Vi vil holde stengt frem til påske.

Det innebærer at skolebesøk og arrangementer i denne perioden ikke vil bli gjennomført. Dette gjør vi for å hindre spredning av smitte og ivareta vår felles trygghet i den situasjonen vi nå står i.

EN VIKTIG FELLES INNSATS MOT SMITTESPREDNING

Kristiansand kommune har gått ut med en anbefaling om å gjøre en grundig vurdering av hvorvidt det er nødvendig å samles. For ARKIVET er det viktig å være tydelig på det ansvaret vi har for å bremse smitte i det mulighetsrommet som er her nå. Det er akkurat nå og i de dagene som ligger foran oss at denne felles innsatsen for å redusere smittefare er avgjørende. Det tar vi på alvor.

ALL PUBLIKUMSAKTIVITET UTSETTES OG AVLYSES

Alle skolebesøk og arrangementer i perioden 12. mars og frem til påske vil bli avlyst eller utsatt. Det betyr at det holdes stengt for alt publikumsbesøk inntil videre. Vi følger situasjonen nøye, og vil komme tilbake med mer informasjon når dette blir aktuelt. Vi oppfordrer til å følge med her på våre nettsider for oppdatert informasjon om vårt program.

RÅD OG INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

Vi vil oppfordre til å følge Folkehelseinstituttets råd for å forebygge smitte. Råd og informasjon er tilgjengelig på FHI sin nettside.