Nytt blikk 2017

Nytt blikk 2017

Nytt blikk skal ta opp tidsaktuelle temaer som er knyttet til stiftelsen Arkivets virksomhet.

Tema for årets utgivelse er "Skaper man menneskeverd, så skaper man fred?".

I dette nummeret av Nytt Blikk har vi valgt å fokusere på oss selv og vårt virke. På hvilken måte arbeider vi for et større menneskeverd og bidrar dette til fred?

Kjøp Nytt Blikk 2017 her

Tidligere utgivelser