Nytt blikk

Stiftelsen Arkivet gir ut årsskriftet Nytt blikk. Nytt blikk skal ta opp tidsaktuelle temaer som er knyttet til stiftelsen Arkivets virksomhet. Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging. Senteret har sitt tilholdssted i det gamle statsarkivet i Kristiansand som også var Gestapos hovedkvarter i Sør-Norge under andre verdenskrig.

I redaksjonen for Nytt blikk 2015 sitter: Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen og Georg Kristoffer Fjalseth.

For kontakt med redaksjonen: [email protected]

Nytt Blikk 2014

Nytt Blikk 2013

Nytt Blikk 2012

Nytt Blikk 2011