Skjermbilde 2022 12 01 kl 13 04 35

Åpen invitasjon til dugnad for sårbar ungdom

Vil du være med å støtte vårt arbeid med ungdom og bidra til inkludering, fellesskap og trygge rammer?

Utenforskap truer demokratiet. Innenforskap og fellesskap styrker det. For at et demokrati skal fungere, må det hvile på en grunnmur av sosial rettferdighet. I vår by vokser alt for mange barn og unge om i vedvarende fattigdom.

Fattigdom er utenforskap. Fattigdom er å ikke ha råd til å være med. Fattigdom er noe vi som samfunn ikke har råd til å la skje.

Derfor er det så viktig at alle arrangementene vi inviterer til ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter er gratis. Vi innførte gratisprinsippet i fjor, på arrangementer for både unge og voksne, og ser allerede resultater. Tilbud som er gratis for alle, når et bredt lag av befolkningen - uten å stigmatisere. Møteplasser der mennesker møtes på tvers av ulike ekkokamre, visker bort de konstruerte skillene mellom "oss" og "de andre". Bibliotekene har visst dette lenge. Vi andre må bare følge deres eksempel.

1. april 2001 innførte Storbritannia det visjonære gratisprinsippet for de over 50 nasjonale museene i landet. Det politiske vedtaket kom som en motreaksjon mot det økte kravet til egeninntjening som preget Storbritannias kulturpolitikk gjennom 80-årene. Prinsippet gjelder fremdeles.

Ti år etter at gratisprinsippet ble innført, kunne britiske museer som tidligere hadde tatt betalt, vise til en besøksøkning på 150 prosent. Besøk fra etniske minoriteter gikk opp med 177 prosent, og regionale museer i Liverpool og Leeds opplevde at opptil 25 prosent av deres besøkende kom fra lavinntektsfamilier. Hele 96 prosent av de besøkende ville anbefale museene videre. Tallene er hentet fra National Museum Directors' Council.

Vi ser akkurat det samme på ARKIVET. På arrangementer for alle aldre når vi nå et bredere og mer sammensatt publikum. Men i dag er det ungdommene vi vil snakke om. For her er tilstrømmingen så stor at vi trenger vi hjelp.

Hver fredag åpner vi dørene for byens ungdom. Vi byr på varm mat, demokratiundervisning, kreative verksted, fellesskap og møter med trygge voksne. 70 til 100 ungdommer benytter seg i dag av tilbudet hver fredag. De har røtter fra 22 land. Russere møter ukrainere. Konservative muslimer møter åpne homofile og transpersoner. Melaninrike møter melaninfattige. Nevronorm møter nevromangfold. Folk som har bodd i Norge hele livet møter folk som nettopp er kommet hit. Med og uten BPA. "Vi" og "de andre" blir et stort oss. Et oss som passer på hverandre og hverandres rettigheter. For når vi møtes og blir kjent ser vi at det vi ønsker oss er det samme: Muligheten til å være oss selv. Og frihet til å leve i fred.

Les mer: Hver fredag kommer 100 ungdommer. Nå trenger arrangøren hjelp (FVN+).

Takket være et godt samarbeid med PLATTFORM og politiet i Agder, har vi mulighet til å slippe inn også de ungdommene som på grunn av en rekke vonde omstendigheter har begynt å ta litt dårlige valg. Kanskje er dette de ungdommene det er aller viktigst å møte med raushet, tillit og kjærlighet. Mer en tilsnakk, trenger de å bli lyttet til. Lytter vi lenge nok, kan vi sammen finne veien til de klokere valgene.

Dette nystartede ungdomstilbudet heter "Fredag på ARKIVET" og har en treårig grunnfinansiering fra BUFDIR som "Tiltak for inkludering av barn og unge". Gjennom erfaringene vi gjøre, håper vi å utvikle en metodikk for ungt medborgerskap som også kan taes i bruk i andre deler av landet. Nå lurer vi på om du vil være med på laget.

Helt konkret trenger vi:

  • Avtaler om gratis mat/drikke eller rabattordninger for å kunne tilby varm, næringsrik mat og god drikke til 100 sultne og tørste ungdommer hver fredag.
  • Pengestøtte for å kunne kjøpe inn mat og drikke og/eller spill, hobbyartikler og aktiviteter.
  • Pengestøtte for å kunne lønne ungdom som får tilbud om arbeidstrening.
  • Avtaler om gratisbilletter eller rabatterte priser for å ta ungdommene med på aktiviteter. Å se en 16-åring være på kino for første gang i sitt liv, er en stor opplevelse. Ved å invitere oss på besøk, gir dere ungdom viktige opplevelser av fellesskap.

Alle innsamlede midler, går direkte til ungdommene da grunnfinansieringen allerede er på plass. Støtten kan øremerkes til det giveren ønsker at den skal brukes til. Vi blir også superglade for å få komme på bedriftsbesøk - eller om du vil komme på besøk og prate med ungdommene våre. De er kunnskapsrike og smarte og ser ofte verden fra en annen vinkel enn vi er vant til.

Ta kontakt med Birgit Amalie Nilssen ([email protected]) eller Stein Christian Salvesen ([email protected]) om du vil være med å gjøre byen vår rausere, åpnere og klokere.