Fagbibliotek

Biblioteket på ARKIVET har to avdelinger: ett fagbibliotek som inneholder en samling med 5000 titler, hovedsakelig om norsk okkupasjonshistorie, og Jon Michelets bibliotek.


FAGBIBLIOTEKETS BOKSAMLING

Hovedvekten av bøkene i samlingen på fagbiblioteket vårt handler om andre verdenskrig lokalt på Sørlandet, og om andre verdenskrig generelt. Her står det blant annet bøker om krigsseilernes historie, om holocaust og om konsentrasjonsleirene. Det finnes også noe litteratur om temaer knyttet til senterets virksomhet og satsningsområder: fredsarbeid, menneskerettigheter, mangfold og ekstremisme.

Vi har også en større spesialsamling med skrifter og bøker gitt ut før, under og like etter krigen. Disse bøkene er ikke til utlån, men kan tas i bruk i biblioteket.


JON MICHELETS BIBLIOTEK

I januar 2019 ble Jon Michelets arkiv og bibliotek, det enorme dokumentasjonsarbeidet bak romanserien "En sjøens helt", innhentet. Flere hundre bøker som nå er i Norsk senter for krigsseilerhistories eierskap er registrert og plassert i Jon Michelets bibliotek, en egen avdeling i biblioteket som vil bli tilgjengeliggjort for publikum.


ÅPNINGSTIDER OG UTLÅN

Biblioteket er åpent for alle i senterets åpningstider. Bøkene er til utlån ved oppmøte i biblioteket, som ligger i første etasje. For å låne kreves det at man er registrert som låner. Biblioteket er delvis bemannet. Du kan enkelt registrere deg som låner på bibliotekets katalogsider og låne bøker på vår selvbetjeningsmaskin.

Standard utlånstid: 8 uker.

Her kan du se bibliotekets boksamling: Bibliotekskatalog.

For spørsmål om samlingen og utlån: [email protected].