Majorens sønn

Oppgaver til Majorens sønn.

Dere har møtt fortellinger om major Arne Laudal i forberedelsesøkta, i omvisning og undervisning, og nå møter dere ham igjen i etterarbeidet. Her er et fem minutter langt filmklipp som forteller om hva Laudal skrev om i sine brev til sine kjære da han satt dødsdømt på cella på Grini. I filmen møter vi sønnen Lasse (1927 – 2019) som ble arrestert sammen med sin far som 16-åring.

Klippet er hentet fra filmen Majorens sønn, laget av Frode Vestad i Dokufilm AS. Passord får dere fra læreren deres.

Etter at dere har sett klippet ønsker vi at dere skal svare på spørsmålene dere finner under her. Noen svar finner dere i filmen, andre må dere tenke dere til og reflektere rundt.

 1. Når ble Lasse og Arne arrestert?
 2. Hvordan tror det opplevdes for Lasse (15 år) å bli arrestert midt på natten, ført til Arkivet og vite at han kanskje aldri skulle se sin far igjen?
 3. Hvordan ville du selv reagert på en slik hendelse, tror du?
 4. Arne blir sendt fra Arkivet til Grini. Bruk nettstedet www.fanger.no til å finne ut hva Grini var for et sted. Dere kan søke via fanen Fangesteder.
  1. Hvor lå denne leiren?
  2. Hvor mange fanger har vært gjennom denne leiren?
  3. Hvor mange fanger kunne være der på samme tid?
  4. Bruk www.fanger.no til å finne ut av når Laudal var på Grini.
 5. I brevet Arne skriver til sin kone Helga fra Grini sier han dette om sabelen Lasse viser frem i filmklippet: «Bær den aldri i uhederlig ferd». Hva tror du han mente med det?