Ta plass SAR 01229 Foto Birgit Amalie Nilssen

Ta plass

Ungdomsklubben "Ta plass" er et bredt samarbeid mellom mange aktører på Sørlandet. Høsten 2021 arrangeres det klubbkveld hver fredag kl. 19.00-23.00.

OM TA PLASS

Ta plass er et helhetlig tilbud til ungdom som ønsker å ta sin rettmessige plass i samfunnet. I klubben skal ungdom finne kunnskap, støtte og en gjeng som har ryggen deres når det stormer som verst. Her kan de dele erfaringer, teste ut idéer, få juridisk bistand når det trengs - eller bare ha et fristed fra hverdagen. Fordi felleskap betyr alt.

Hver fredag fra 19.00 til 23.00 tilbyr vi mat, prat og et sted å være. Tilbudet er gratis og etter drop-in prinsippet. Varm mat og trygge voksne vil alltid være til stede. Hver klubbkveld har et kort organisert program etterfulgt av god tid til mingling, spill eller åpen mikrofon.

PROGRAM HØSTEN 2021

15. oktober: Demokratitime med Amalie Nilssen
22. oktober: Regnbuekveld med FRI Agder
29. oktober: Black Lives Matter-kveld med bokutstilling
5. november: Enigmatime med Thomas V.H. Hagen
12. november: Rettighetskveld med Barnas Jurist
19. november: Mocktailhour med Elana Appleton
26. november: Regnbuekveld med Skeiv Ungdom
3. desember: Rettighetskveld med Barnas Jurist
10. desember: Folkedialog med Nansensenteret
17. desember: Kreativ kveld med vinterverksted

SAMARBEIDSPARTNERE

Youth for Diversity Agder
Human-Etisk Forbund
Barnas Jurist (Kirkens Bymisjon)
Røde Kors
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
FRI Agder (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)
Muslimsk Union i Agder
FN-sambandet
Forum for Tro og Livssyn Kristiansand
Agder Unike Muslimske Barne- og ungdomsforening
Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
RVTS Sør (regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)