Styret i Arkivet valgt på rådsmøtet 8. mai 2018

Faste styremedlemmer
 
Norunn Tveiten Benestad
Styreleder
Ingrid Wisløff Jæger
Kristiansand kommune
Petter N. Toldnæs
 
Gunvor Andresen
 
Rune Andrè Frustøl
Vest-Agder fylkeskommune
Gro Bråten
Aust-Agder fylkeskommune
Tore K. Haus
Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet
Kjetil Grødum
Ansattes representant
Tor Hultmann
Oppnevnt av Arkivets Venneforening
 
 
Varamedlemmer
 
Inger Turid Tonstad
Vara for Norunn Tveiten Benestad
Hanne Haaland
Vara for Petter Toldnes
Vidar Lynnes
Vara for Ingrid Wisløff Jæger/KRS kommune
Aslaug Kristiansen
Vara for Gunvor Andresen
Elisabeth Attramadal
Vara for Tore K. Haus/Oppnevnt av Kunskapsdep
Johan Fredrik Key Berntsen
Vara for Rune Andrè Frustøl/VAF
Fredrik Wilhelm Schulze-Krogh
Vara for Gro Bråten/AAF
Riina Upsal
Vara for Ketil Grødum
Inger Berit Mjølund
Vara for Tor Hultmnann
 
Styremedlemmene er valgt for to år.