Skin Remembers portrettfoto

Skin Remembers

"Skin Remembers: stories and identities of the few" stod midlertidig på ARKIVET sommeren 2019. Utstillingen er utviklet og kuratert av Solveig Hessaa-Szwinto og Katrina Flett Gulbrandsen.

IDENTITET HOS MENNESKER MED MINORITETSBAKGRUNN

"Skin Remembers: stories and identities of the few" har sine røtter i minoritetsforskning på HL-senteret. Utstillingen gir et innblikk i hvordan identitet kan føles og uttrykkes for mennesker med ulik minoritetsbakgrunn. Publikum får blant annet møte danseren Ahmad Joudeh fra Syria og scenekunstner Stina Ravdna Lorås fra Sápmi.

Mange minoriteter har erfart undertrykkelse. Derfor blir det viktig å la deres opplevelser av identitet komme til uttrykk, og gi publikum muligheten til å oppdage at vi kanskje ikke er så ulike. Et mål med utstillingen er å fremme et inkluderende samfunn hvor alle har frihet til å være seg selv.

EN AUDIOVISUELL UTSTILLING MED MANGE INNTRYKK

Skin Remembers er en audiovisuell utstilling som formidler et viktig budskap om toleranse og aksept for forskjeller. Gjennom VR og foto, film og animasjon presentert på ulike digitale flater blir publikum presentert for personer med syrisk, irakisk og samisk bakgrunn.