Simen Z

Simen Zernichow

Prosjektleder fanger.no og konsulent NSK.

FAGLIGE INTERESSER:
  • andre verdenskrig
  • krigsseilerhistorie
  • havforurensning
  • midtøsten
  • amerikansk utenrikspolitikk
  • kunsthistorie
  • IT
PUBLIKASJONER

«Aage Storstein - Da kubismen kom til Justøya.» 2018. Det var en gang, Nr. 16, 2018-2019. Utgis av Vestre Moland og Lillesand historielag. 4 sider.

«Det tyske krigsforlis som ble ignorert? Militæret i Kristiansand og de politiske myndighetenes tolkning av varslene fra Lillesand om en nært forestående invasjon etter torpederingen av DS «Rio de Janeiro» 8. april 1940.» 2016. Det var en gang, Nr. 15, 2016-2017. Utgis av Vestre Moland og Lillesand historielag. 21 sider.

«I motstand for friheten: En beretning om en lillesandsmann sitt illegale arbeide som skulle føre ham i omfattende tysk fangenskap og ende med deltakelse i frigjøringen av Justøya i 1945». 2016. Det var en gang, Nr. 15, 2016-2017. Utgis av Vestre Moland og Lillesand historielag. 3 sider.

«Hvor ble minene av? Den ukjente historie om minebarrieren rundt kystfortet på Justøya og mineoppryddingsarbeidet, 1943-2013.» Feb. 2014. Vestre Moland og Lillesand Historielag. 24 sider.

«The Palestine Option: Nixon, the National Security Council, and the Search for a New Policy, 1970». Simen Zernichow og Hilde Henriksen Waage. Jan. 2014. Diplomatic History. 28 sider.

Krigsseilerregisteret (del av Norsk senter for krigsseilerhistorie).

Krigsseilerblogg

ERFARING INNEN ADMINISTRASJON

Var eksamenskoordinator/administrasjonsmedarbeider ved Atlantis Medisinske Høgskole i Oslo nov. 2013 – nov. 2014.

Hadde alt ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av eksamen for studentene (600) på høgskolen. Digital og skriftlig eksamen. Publiserte karakterer, laget og sendte ut vitnemål/karakterutskrift til alle studentene. Behandlet søknader/klager/sykemeldinger og ga informasjon til studentene via egen eksamensfagside på itslearning. Daglig kontakt med studentene på epost, telefon og på kontor. Sekretær og medlem av undervisningsutvalget ved høgskolen. Mesteparten av tiden hovedansvarlig i studieadministrasjonen for det studieadministrative systemet og kontakten med systemeierne.

VITENSKAPELIG ASSISTENT VED UNIVERSITETET I OSLO 2011-2012

Bisto i arbeidet med boken «Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten» av Hilde Henriksen Waage. Fant sekundærlitteratur og bisto i skrivingen av de siste 4 kapitlene. Gjorde også mindre arbeider på alle kapitlene i boken.

Vedrørende vitenskapelige artikler: Fant kilder og bygget opp to vitenskapelige artikler fra bunnen av, med mål om at arbeidsgiver skulle sende de inn til internasjonale tidsskrift for vurdering.

UTVALGTE OPPTREDENER

NRK Radio «Holm» 30.1.20, Dagsnytt og Distriktsprogram Sørlandet 28.1.20. Zernichow vedrørende Krigsseilerregisteret.

NRK TV Distriktsnyheter Sørlandet 28.1.20. «Live»-sending fra krigsseilerutstilling ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter vedrørende Krigsseilerregisteret.

NRK TV Norge nå 19.2.19. «Live»-sending om bord D/S Hestmanden. Zernichow vedrørende Krigsseilerregisteret.

Bla.a. Agderposten oktober 2018. Utstilling «Konvoifart i kunsten» hvor Zernichow holdt foredrag og bidro til at diverse kunst kunne utstilles.

Redaktør i Aftenposten 20. april 2018 i artikkel: Krigsseilerregisteret var bidrag i «det siste store krafttaket for å gjøre opp for noe av den urett krigsseilerne ble offer for i et etterkrigssamfunn som ikke så deres storhet og heller ikke skjønte deres betydning».

Samling for krigsseilerne fra Norge og utlandet på Norsk Maritimt Museum 27. oktober 2016. Ved Norsk senter for krigsseilerhistorie. Innsamlingsaksjon Krigsseilerregisteret. Statsministerens tale. «Jeg vil gjerne få takke Stiftelsen Arkivet for den formidable jobben dere gjør for å avdekke, dokumentere og formidle krigsseilernes historie i samarbeid med sjømannsforeningene og bidragsytere over hele landet».

Diverse medier (NRK, etc.) 19.1.16. Vedrørende lanseringen av www.krigsseilerregisteret.no.

NRK TV Distriktsnyheter Sørlandet og Kveldsnytt 8.4.15. Vedrørende senkningen av D/S Rio de Janeiro og holdt foredrag i Lillesand samme dag (måtte settes opp ekstraforestilling). Foredrag basert på artikkel under forskningsseksjon. Reportasje også sendt i annen sammenheng 15.1.20 på NRK TV Distriktsnyheter Sørlandet.

Lokalnyheter ift. foredrag oktober 2014 om minedumping utenfor Justøya. Foredrag basert på artikkel under forskningsseksjon. Da artikkelen ble sluppet i 2016, var det et større oppslag i FVN.