Rådet for Arkivet freds- og menneskerettighetssenter

pr. 8. mai 2018

 1. Tor Wennesland (leder)
 2. Hanne Sophie Greve
 3. Åse Lill Kimestad
 4. Aud Blattmann
 5. Harald Sødal
 6. Hanne Haaland
 7. Kirsti M. Hjemdahl
 8. Sylfest Lomheim
 9. Inger Turid Tonstad
 10. Terje Næss
 11. Bjørn Robstad
 12. Arne Thomassen
 13. Finn Holmer Hoven
 14. Lasse Laudal
 15. Arne Eilertsen
 16. Rita Johnsen
 17.  Eva Bergh
 18.  Eva Kvelland
 19. Anette Storeide
 20. Mette Gundersen
 21. Odd R. Jørgensen 
 22. Lars Erik Lyngdal