Popup propaganda 11

Pop up propaganda

Pop up propaganda er en temporær utstilling satt opp før sommeren 2021. Utstillingen består av originale propagandaplakater fra NS under andre verdenskrig.

Opplagene for NS-plakatene var store, og et antall på 50 000 var ikke uvanlig. Disse plakatene ble hengt opp på offentlige kontorer i hele landet. Kontorene hadde plakatplikt og var nødt til å henge dem opp. Det store antallet ulike plakater og de store opplagene gjorde at slike plakater ble et vanlig syn over hele landet i løpet av disse årene.

Budskapene i plakatene varierte fra landbruk, matauk og barnevelferd, til oppfordringer om å melde seg til fronttjeneste og andre mer aggressive politiske budskap og fryktpropaganda.

Det var med andre ord både ideologiske og hverdagslige temaer i propaganda fra NS. Noen plakater spilte på det NS anså som sunne nordmenn: blonde mennesker som dyrket jorda. Det kan se ut som positive budskap i flere av plakatene. Under ligger likevel hele tiden en oppbygging av stereotypier som i sin ensidighet også ekskluderer alle som ser annerledes ut eller lever annerledes.

Nasjonal Samling utmerket seg innen propaganda. Partiet hadde tette bånd til reklamebransjen og knyttet til seg flinke kunstnere som mestret plakatstilens formspråk og sterke virkemidler.

En av de store plakatkunstnerne i NS’ propagandaapparat var Harald Damsleth. Damsleth (1906 – 1971) var en av Norges mest ettertraktede reklametegnere på 1930-tallet. Han ble medlem av NS allerede i 1933. I 1939 tok han over reklamebyrået Herolden sammen med kameraten Per Sandberg. Herolden designet og ga ut informasjonsmateriell og plakater for NS gjennom hele krigen, og Damsleth sto for mange av tegningene.

Les mer om utstillingens tematikk: Tenk dig om! på samlingsbloggen Glimtvis.no.