Plattform

Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

PLATTFORM – Norsk Institutt for Forebygging av Antidemokratiske Krefter og Voldelig Ekstremisme er, i norsk sammenheng, et unikt tverrfaglig miljø for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme. Det tverrinstitusjonelle fagmiljøet består i første omgang av en Interkommunal stilling som representerer 30 kommuner (29 kommuner i Agder 1 i Rogaland), en forsker fra Stiftelsen Arkivet og politidistriktets radikaliseringskontakt, samlokalisert ved Stiftelsen Arkivet. Politistillingen er organisatorisk underlagt Agder Politidistrikt, men vil ha en kontorpost ved Arkivet. 

Leder for PLATTFORM er forskningsleder ved Stiftelsen Arkivet, Kjetil Grødum: [email protected]

Les om bakgrunnen for opprettelsen og formål for instituttet her.