Rådet

Rådet fastsetter vedtekter for stiftelsen. Rådet velger blant annet leder og nestleder til styret og gir råd i saker styret sender over. Medlemmene blir valgt for en periode på 2 år.

RÅDET 2019 - 2021

Tor Wennesland
Leder

Hanne Sophie Greve
Nestleder

Åse Lill Kimestad
Rådsmedlem

Aud Blattmann
Rådsmedlem

Harald Sødal
Rådsmedlem

Hanne Haaland
Rådsmedlem

Kirsti Mathisen Hjemdahl
Rådsmedlem

Sylfest Lomheim
Rådsmedlem

Inger Turid Tonstad
Rådsmedlem

Terje Næss
Rådsmedlem

Bjørn Robstad
Rådsmedlem

Arne Thomassen
Rådsmedlem

Finn Holmer Hoven
Rådsmedlem

Arne Eilertsen
Rådsmedlem

Rita Johnsen
Rådsmedlem

Eva Bergh
Rådsmedlem

Eva Kvelland
Rådsmedlem

Anette Storeide
Rådsmedlem

Mette Gundersen
Rådsmedlem

Lars Erik Lyngdal
Rådsmedlem

Carl Viggo Axelssen
Rådsmedlem

Jan Jørg Tomstad
Rådsmedlem

Helge Hovland
Rådsmedlem

Arne Laudal
Rådsmedlem

Tor Sommerseth
Rådsmedlem