Fanger no
Foto: Skjermdump fra fanger.no.

Digital oversikt over norske fanger

I anledning frigjøringsjubileet, 8. mai 2020, lanserer ARKIVET og Falstadsenteret samarbeidsprosjektet fanger.no. Databasen skal gi oversikt over de 44 000 norske menn og kvinner som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

Fanger.no inneholder opplysninger om 44 000 nordmenn som var i fangenskap under andre verdenskrig. Der er det registrert fangenskap i leirer og fengsler i Norge og store deler av verden, både i Europa, Nord-Afrika og Asia. Den nye databasen er et samarbeid mellom ARKIVET og Falstadsenteret. Den skal være en levende kunnskapsbase og et digitalt minnesmerke over norske menn og kvinner som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

BYGGER VIDERE PÅ KRISTIAN OTTOSENS RESEARCH

Fanger.no bygger i stor grad på omfattende research som har blitt gjennomført i en årrekke av Kristian Ottosen og publisert i boka Nordmenn i fangenskap 1940-1945 (2004). Norsk digitalt fangearkiv ønsker å føre Ottosens arbeid videre med kvalitetssikring av opplysninger. Arbeidet skal også videreføres med komplettering av fangeprofiler ved å tilføre et rikt omfang av detaljerte data og dokumentasjon om fanger.

KVALITETSSIKRET INFORMASJON OM NORSKE FANGER

Besøkende på siden vil kunne søke på navn på fanger, få oversikt over hvilke fangeleirer de satt i og få innsyn i utfyllende informasjon som tidspunkt for arrestasjon og løslatelse. Til fangeprofiler er det knyttet til kilder som fangekort, personlige dokumenter eller intervjuer om fangeoppholdene. Det blir i tillegg publisert temaartikler på fanger.no som gir dybdeinnsikt i historiske hendelser eller prosesser knyttet til fangenskap eller arrestasjoner samt unike fangehistorier. Informasjon om det enkelte fangenskap vil da være tilgjengelig og bli kontinuerlig oppdatert.

Mer informasjon om prosjektet: Norsk digitalt fangearkiv.

ET HELT NYTT VERKTØY UTVIKLET I TETT SAMARBEID

Med nettdatabasen får slektsgranskere, historieinteresserte og forskere et helt nytt og avansert verktøy for å søke svar på spørsmål knyttet til fangehistorie. Arbeidet med fanger.no involverer samarbeid med flere frivillige organisasjoner, foreninger, arkiver og forskningsinstitusjoner når det gjelder innhenting av dokumentasjon og formidling.

En oversikt: Norsk digitalt fangearkivs samarbeidspartnere og støttespillere.

Fanger.no i Aftenposten: De norske krigsfangene.