Brennpunkt Arkivet 7

Bli kjent med sommerens varierte utstillingstilbud

Vår faste kjellerutstilling formidler byggets mørke fortid som Gestapos hovedkvarter. I tillegg har vi tre andre utstillinger, som på ulikt vis representerer vårt arbeid. Et besøk på ARKIVET åpner for ettertanke og refleksjon rundt egne holdninger og handlingsvalg.

BRENNPUNKT ARKIVET: KJELLERUTSTILLINGEN OM ARKIVETS FORTID

Fra 1942 til 1945 fungerte ARKIVET som sørlandsk hovedkvarter for Gestapo, og en mørk og brutal del av landsdelens historie ble til i kjelleren. "Skjerpet forhør" kalte gestapistene avhørene hvor norske motstandsfolk ble pint, lemlestet og slått ihjel. Det er en sterk opplevelse å stå i den samme kjelleren, snart 75 år senere, og få høre om det som skjedde her.

Utstillingen som i dag står i gestapokjelleren, "Brennpunkt Arkivet: okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945", skal øke forståelsen for betydningen våre handlingsvalg kan få for samfunnet som helhet. Den gir rom for viktig refleksjon, og den er med på å ansvarliggjøre oss: Valgene vi tar får konsekvenser for mer enn våre egne liv.

Kjellerutstillingen er en naturlig stor del av et besøk her på ARKIVET. Brennpunkt Arkivet er med på å skape økt bevissthet rundt holdninger vi har og beslutninger vi tar: det angår ikke bare oss selv.


KRIGSSEILERE I EN GLOBAL KRIG: OM BETYDNINGEN, FANGESKAP OG FAMILIE

Krigsseilernes innsats under krigen er i dag anerkjent, men slik har det ikke alltid vært. Krigsseilerutstillingen "En global krig" er med på å formidle den avgjørende betydningen sjøfolk hadde for de alliertes seier. Mindre kjente sider ved krigsseilerhistorien er blant annet tiden som ble tilbrakt i fangenskap. Rundt 2000 krigsseilere satt i fangenskap, og det er først og fremst i fangehistorien krigsseilernes og ARKIVETs historie møtes.

Et viktig fokus i En global krig er forsøkene på kontakt med familiene hjemme. Det kunne gå lang tid med uvisshet rundt hvordan det gikk med de alle nærmeste. I utstillingen står originale brev som ble sendt av krigsseilere under krigen. Disse brevene er hentet fra en brevsamling overlevert til ARKIVET av Jon Michelet.


SKIN REMEMBERS: SOMMERUTSTILLING OM IDENTITET

Skin Remembers: stories and identities of the few er utviklet av Flyktninger forteller, og vitner om spennvidden i det arbeidet som gjøres på ARKIVET i dag. Et mål med vår historieformidling er å trekke fortiden inn i nåtiden og fremtiden: Vi skal lære av det som har kommet før oss, og menneskeverd er et viktig stikkord.

Skin Remembers handler om identitet: et komplekst tema det kan være vanskelig å forholde seg til. For mange mennesker med minoritetsbakgrunn er undertrykkelse et altfor kjent fenomen, og det å få rom til å uttrykke egen identitet blir ekstra viktig. I denne utstillingen blir du kjent med mennesker med minoritetsbakgrunn fra Irak, Syria og Sapmi på en kunstnerisk og litt annerledes måte.

Som gjest blir du utfordret til å ta stilling til hva identitet betyr for deg: et krevende spørsmål som gir verdifull innsikt både i hvordan vi definerer oss selv og hvordan vi tenker om oss selv i forhold til andre.


LAUDAL/KERNER: OM TO MENN PÅ HVER SIN SIDE AV SAMME KRIG

To menn med to helt ulike kamper å kjempe i en og samme krig. Begge ble dømt til døden; kun den ene ble henrettet. I utstillingen om Laudal og Kerner kan du følge livslinjene til motstandsmannen og Gestaposjefen, side om side, og få et innblikk i både hvem de var som mennesker og hvordan historiske hendelser påvirket livene deres.

Major Arne Laudal var mannen som stod i spissen for et sørlandsk Milorg, men han var også dikter. Gestaposjef Rudolf Kerner hadde som oppdrag å slå ned på all norsk motstand, og det var Kerner som tok avgjørelsene om hvem som skulle avhøres. Men han var også kunstmaler. Et mål med utstillingen om Laudal og Kerner er å åpne opp for nyansene og se på menneskene bak uniformen, og på den måten danne et grunnlag for å forstå hvorfor de to tok de valgene de gjorde.