NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE

NORSK SENTER FOR KRIGSSEILERHISTORIE

Et samlet Storting har nå anledning til å etablere et levende, monumentalt, allment tilgjengelig minnesmerke over krigsseilerne som hedrer den enkeltes historie og innsats ved å gi dem hver sin hjemmeside. Stiftelsen Arkivet søker Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen- om midler til to stillinger i opprettelsen av Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Norges viktigste bidrag i kampen mot Nazi-tyskland under andre verdenskrig var handelsflåten og sjømennenes innsats. I året vi feirer 70 årsjubileum for frigjøringen i 1945 er det verdt å merke seg at ingen institusjon i dag har som nasjonal oppgave å dokumentere, forske og formidle krigsseilernes historie. Stiftelsen Arkivet lanserer19. januar 2016 et nasjonalt krigsseilerregister i samarbeid med Lillesand Sjømannsforening og Samlerhuset A/S som finansierer utviklingen av registeret med kr. 1,5 mill. Ved lanseringen vil registeret inneholde ca 5 000 navn av i alt ca 35 000 krigsseilere.

Stiftelsen Arkivet vil i forlengelsen av lanseringen av registeret også utvikle

Norsk senter for krigsseilerhistorie som kan:

  • Ta imot og arkivere privatarkiver, og i begrenset grad gjenstander, etter krigsseilere, og gjøre dette materialet tilgjengelig for forskere og andre som kan ha nytte av dette.
  • I samarbeid med Sjømannsforeningene ajourføre Krigsseilerregisteret så det blir så komplett som mulig.
  • Drifte Krigsseilerregisteret.
  • Forske fram ny kunnskap, bl.a. ved hjelp av internasjonale komparative perspektiver og samarbeid.