Norsk digitalt fangearkiv

Norsk digitalt fangearkiv

Over 44 000 nordmenn satt i fangenskap under andre verdenskrig, i leirer og fengsler i Norge og i ulike typer leirer og fengsler spredt over store deler av verden. I dag fins det ikke noe digitalt arkiv over nordmenn i fangenskap mellom 1940–1945 som er åpent tilgjengelig. Dette ønsker nå ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter å gjøre noe med, i samarbeid med Falstadsenteret.

HVA?

Norsk digitalt fangearkiv skal være en levende kunnskapsbase og et digitalt minnesmerke over menn og kvinner som satt i fangenskap under andre verdenskrig. Å formidle kunnskap om norsk fangehistorie på nett er en viktig samfunnsoppgave, og vil gjøre det enkelt for publikum å få tilgang til kvalitetssikret informasjon om en viktig del av norsk historie.

 

HVORFOR?

Prosjektet har fire hovedmål:

  1. Å opprette en online database over personer som ble holdt i fangenskap under andre verdenskrig
  2. Å sørge for at navn på personer som ble holdt fanget er tilgjengelig og oppdatert, og på denne måten gi hver og en av disse personene verdighet
  3. Å tilgjengeliggjøre ytterligere dokumentasjon fra gjenlevende, etterkommere og andre som kan kvalitetssikre og komplettere opplysningene i registeret
  4. Å utvikle og formidle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie

 

HVEM?

Norsk digitalt fangearkiv er et samarbeidsprosjekt mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Falstadsenteret. ARKIVET har siden 2015 utviklet og videreutviklet Krigsseilerregisteret. Falstadsenteret har siden 2009 hatt ansvaret for et digitalt register over utenlandske krigsgraver i Norge. Gjennom disse prosjektene har begge institusjoner etablert kompetanse på personhistoriske databaser som nå skal gjenbrukes i oppbyggingen av Norsk digitalt fangearkiv.

Prosjektet inngår i freds- og menneskerettssentrenes langvarige forpliktelse til å forvalte og utvikle ny kunnskap om norsk og transnasjonal fangehistorie gjennom dokumentasjon, forskning og formidling.

 

HVORDAN?

Metodikken vil være å tilgjengeliggjøre opplysninger basert på foreliggende oversiktsverk, gjennomgang av primærkilder i norske og utenlandske arkiver, supplering basert på kontakt med gjenlevende og etterkommere, og kontinuerlig kvalitetssikring.

 

NÅR?

Målet er at første slipp av det digitale fangearkivet skal lanseres i tilknytning til 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Norge etter tysk okkupasjon i mai 2020.

 

RESSURSER

For å få dette til, trenger vi økonomisk støtte til utvikling av teknisk løsning og midler til to prosjektstillinger (2019–2020) . ARKIVET og Falstadsenteret investerer en betydelig egenandel, men ytterligere offentlig og privat finansiering er en forutsetning.

Så langt har prosjektet mottatt tilsagn om støtte fra:

  • Hans Herman Horns stiftelse
  • Falstadsenterets Venneforening
  • Venneforeningen ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

 

PERSONVERN

Prosjektet forplikter seg til å gi publikum god informasjon om hvordan personopplysninger behandles, til å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA) kontinuerlig, og til å bygge personvernet inn i løsningen som utvikles.

 

KONTAKT

Thomas V.H. Hagen, avdelingsleder ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter ([email protected]), eller

Arne Langås, konservator NMF ved Falstadsenteret ([email protected])

 

VIL DU VITE MER?

Flyer om prosjektet

Om fangearkivprosjektet i Dagsrevyen, NRK onsdag 6. februar 2019 (kap. 13)

Om fangearkivprosjektet i Museum på NRK P2, sendt første gang 9. februar 2019

 

VI HÅPER PÅ DIN STØTTE!