Motstandskampens dag på Agder

Motstandskampens dag på Agder

9. mai 2019 Årets markering er lagt til Sirdal og Åseral kommune.

 

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter markerer motstandskampens dag på Agder 9. mai. Dagen er valgt fordi motstandsbevegelsen på Sørlandets leder Major Arne Laudal ble henrettet av nazistene 9. mai 1944, sammen med fem av sine medsammensvorne.

Program  – 
kl 1000  Markering i Sirdal Kommune

kl. 1300 Markering i Åseral kommune

Hanne Sophie Greve leder begge seremoniene.
 
Ytterligere opplysninger om arrangementene kan fås ved henvendelse til: 
Stein Chr Salvesen – informasjonsansvarlig på telefon 38 10 74 00/90 07 64 90
 

 
 

Lagmann Hanne Sophie Greve

 
 
Les Thomas V.H. Hagens artikkel om Skuddene i Trandumskogen 9. mai 1944: her