Linn Maria Larsen

Ansvarlig for digital kommunikasjon og fagbibliotek.

FAGLIGE INTERESSER
  • retorikk og retorisk medborgerskap
  • sosialsemiotikk og multimodalitet
  • klarspråk
  • digital storytelling
DIGITAL FORMIDLING

Blogg i forbindelse med ny kjellerutstilling, august 2015 - februar 2016.

Studentavisen Unikum, februar - september 2015.

MASTEROPPGAVE

Fra fortid til nåtid. En retorisk analyse av HL-senterets permanente utstilling De norske jødenes skjebne under 2. verdenskrig. UiA, 2016.

Tekstforfatter, februar 2017 - juli 2020.