Tortur2

Har du noe du vil levere til samlingene våre?

Mange har gjenstander og dokumenter liggende fra slekt eller bekjente, som kan knyttes til andre verdenskrig i Agder. Det kan være aktuelt for våre samlinger. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å avlevere dette til ARKIVET.

HVORFOR LEVERE MATERIALE?

Ved å avlevere materiale til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, er du med på å styrke den fremtidige kunnskapen om andre verdenskrig. Du bidrar ved å sørge for at kommende generasjoner får lære om livet under okkupasjonen. På den måten hjelper du oss i vårt arbeid for fred og menneskerettigheter.

HVA TAR VI IMOT TIL SAMLINGENE?

Vi tar imot gjenstander og dokumenter som kan knyttes til andre verdenskrig lokalt. Det kan være dokumenter, originale brev, fotografier, film eller gjenstander.

Mange uttrykker at de ikke tror at dokumentene de har er av interesse for andre. Dette kan enten være fordi det er lite i volum, eller fordi en tenker at ens egen slekts historie, brev eller fotografier er uinteressante for andre enn familien. Slike arkiver med dokumenter, uformelle bilder, brev og dagbøker forteller en historie som er større enn enkeltpersonene som har skapt dem. Disse historiene kan gi nye og videre perspektiver, nyansere den etablerte historien, og gi personlighet og farge til formidlingen.

Er du i tvil om det du har er aktuelt for oss, oppfordrer vi til at du tar kontakt med samlingsforvalter Lena Sannæs for en felles vurdering.

FREMGANGSMÅTE VED AVLEVERING

Dersom du ønsker å avlevere noe, har du to muligheter:

  1. Fyll ut dette skjemaet: Vurderingsskjema for mulige innkomster og send ferdig utfylt skjema til samlingsforvalter Lena Sannæs på epost [email protected].
  2. Ta kontakt direkte med samlingsforvalter Lena Sannæs på e-post.

Forespørsler om avlevering vil bli vurdert i vår inntakskomité, som består av ansatte med bred samlet fagkompetanse. Du vil deretter få beskjed om avgjørelsen.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å oppbevare materiale mens vi vurderer en avleveringsforespørsel, så vent med å levere materialet til vi kan få avtalt nærmere.

Vi tar dessverre ikke imot lån, med mindre det er tungtveiende grunner til det. Ved avlevering vil det bli skrevet en avtale som overfører eierskap til ARKIVET.