Laudal Kerner SAR 00807 Foto Linn Maria Larsen

Laudal/Kerner

Utstillingen "Laudal/Kerner» viser major Arne Laudal og gestaposjef Rudolf Kerner som mennesker uten medaljer og uniform. Hvem var de, før krigen kom og forseglet begges skjebner?

"Laudal/Kerner" åpnet 1. februar 2018. I utstillingen kan du følge livslinjen til de to mennene som for mange representerer hver sin ytterkant under krigen på Sørlandet.

MOTSTANDSMANNEN OG GESTAPOSJEFEN

Hvem var Laudal og Kerner som kamerat, ektemenn og fedre? Det er ikke alle som vet at Major Laudal skrev dikt, eller at Gestaposjefen på Arkivet var en habil kunstmaler.

Historien om de to mennene blir fortalt med deres egne ord, hentet fra rapporter og dokumenter de skrev eller brev og personlige erindringer til sine nærmeste. Utstillingen viser hvordan de historiske hendelsene i verden preget deres liv og de valg de tok. Begge ble dødsdømt på grunn av sine valg. Den ene ble henrettet, den andre benådet og fikk leve.