Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt nettbasert register over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945. Registeret ble lansert 19. januar 2016, og pr. 31. desember 2019 har over 62 000 krigsseilere blitt registrert.

Besøk databasen: Krigsseilerregisteret.

Krigsseilerregisteret er et nasjonalt nettbasert register som skal opprettes over alle norske menn og kvinner som seilte i den norske handelsflåten 1939-1945, altså mens Norge var nøytralt 1939-1940, for Nortraship i den norske uteflåten og i hjemmeflåten i tysk-okkuperte Norge 1940-1945. Videre inkluderes nordmenn i norsk og alliert marine, samt de som seilte på allierte og nøytrale handelsskip i perioden 1939-1945. Utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten skal også føres inn i registeret.

Hver krigsseiler får sin egen side på nettsiden. Registeret dokumenterer deres omfattende historie.

DRIFT OG FINANISERING

Frivillige fra sjømannsforeninger i Norge bidrar i registreringsarbeidet, som igjen kvalitetssikres av historikere. Simen Zernichow er ansvarlig for å koordinere innsamling og registrering av opplysninger, og for publikumshenvendelser til registeret.

Krigsseilerregisteret eies av Norsk senter for krigsseilerhistorie og drives i partnerskap med Lillesand sjømannsforening. Samlerhuset Norge, Hans Herman Horns Stiftelse og andre støttespillere bidro til realiseringen av registeret, mens Kunnskapsdepartementet i dag finansierer driften.

Her kan du lese mer om alle støttespillere til Krigsseilerregisteret.

FØLG ARBEIDET MED KRIGSSEILERREGISTERET

Arbeidet med Krigsseilerregisteret kan følges fra uke til uke på Krigsseilerbloggen.