Jeg er ikke min

Jeg er ikke min

"Jeg er ikke min" består av et utvalg tegninger med tekstutdrag fra kjente arabiske poeter samt fire animasjoner. Utstillingen er laget av Imad Alwahibi, som er palestiner oppvokst i Syria og utdannet matematiker med erfaring fra flere kunstfelt.

EN UTSTILLING OM Å VÆRE MENNESKE

Tematisk tar utstillingen for seg hvordan det er å være menneske i verden. Verden kan sees gjennom ulike briller - det finnes ikke kun én sannhet. Gitte normer, tabuer og politiske systemer kan det settes spørsmålstegn ved. Det er noe som gjenspeiles i Imads tegninger.

Tegningene i utstillingen har blitt laget i løpet av de to årene han har bodd i Norge. Først på asylmottaket i Birkeland i 18 måneder, deretter de 6 måneder han har hatt bopel i Risør.

Tematikken «Å vente» er også gjennomgående i utstillingen. Viserne på armbåndsuret er borte, tiden står stille eller den opphører, man befinner seg i ingenmannsland, ingen fortid – ingen framtid. Apati. Å vente, se at livet går forbi, er en allmennmenneskelig erfaring vi alle kan kjenne på.

Utstillingen er i regi av Flyktninger forteller og støttet av Sparebanken Sør.