Jeg er ikke min

Jeg er ikke min

Åpning av Imad Alwahibis utstilling Jeg er ikke min.
Imad Alwahibi (f. 1985) er palestiner og oppvokst i Syria. Han er utdannet matematiker, men jobber også innenfor flere kunstfelt. Utstillingen Jeg er ikke min balanserer mellom humor, alvor og satire. Utstillingen består av et utvalg tegninger med tekstutdrag fra kjente arabiske poeter samt fire animasjoner.

Utstillingen åpner 2. februar kl. 14:00 på Arkivet freds- og menneskerettighetsenter.

Tematisk tar utstillingen for seg hvordan det er å være menneske i verden. Verden kan sees gjennom ulike briller, det finnes ikke EN sannhet. Gitte normer, tabuer og politiske systemer kan det settes spørsmål ved og er noe som gjenspeiles i Imads tegninger.

Tegningene i utstillingen er blitt laget i løpet av de to årene han har bodd i Norge. Først på asylmottaket i Birkeland i 18 måneder og så de 6 måneder han har hatt bopel i Risør.  Tematikken «Å vente» er også gjennomgående i utstillingen.  Viserne på armbåndsuret er borte, tiden står stille eller den opphører, man befinner seg i ingenmannsland, ingen fortid – ingen framtid. Apati. Å vente, se at livet går forbi er en allmennmenneskelig erfaring vi alle kan kjenne på. 

 Utstillingen «Jeg er ikke min» er en del av prosjektet "Flyktninger forteller" som handler om formidling av flyktningers historier gjennom ulike uttrykksformer som tekst, bilder, video eller kunst. Her får enkeltmennesker som har vært på flukt som nå bor i Norge en stemme.


«Flyktninger forteller» er et samarbeid mellom: Arkivet, Amnesty International region sør, FN-Sambandet sør, Kristiansand Kommune, Røde Kors Agder, Universitetet i Agder og Vest-Agder fylkeskommune.
 

"Jeg er ikke min" blir vist i Kafe Osmund i Arkivet freds- og menneskerettighetssenter.

Utstillingen er støttet av Sparebanken Sør