Hvordan finne informasjon om krigsseilere

Søk etter informasjon om krigsseilere bør starte på Krigsseilerregisteret.no, som Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET er ansvarlig for og driver i samarbeid med sjømannsforeninger og frivillige fra hele Norge.

INFORMASJON I KRIGSSEILERREGISTERET

Krigsseilere kan søkes opp ved å anvende søkefelt på forsiden av Krigsseilerregisteret. Under kategori «sjøfolk» vil man finne mer avanserte søkemuligheter. Opplysninger som registreres om krigsseilere er: Biografiske opplysninger, historikk, mønstringer på skip, utmerkelser, opplevelser av ekstraordinære hendelser, bilder og dokumenter. Eksempel på dette kan man se i siden til krigsseiler Vidkun Amandus Ravn:

I Krigsseilerregisteret er det også publisert ca. 800 sjøforklaringer, skipsinformasjon, utfyllende dokumentasjon om dekorasjoner, digitaliserte kilder som tidsskriftet «Krigsseileren» og et større antall temaartikler. Arbeidet med registeret er imidlertid ikke ferdig. Det arbeides langsiktig og systematisk med å registrere flere krigsseilere og legge til ytterligere historisk dokumentasjon.

I 2020 pågår det systematisk registrering av sjøfolkene i Marinen fra Sjøforsvarets londonarkiv. Det vil ta noen år før deres krigsinnsats er dokumentert. For ytterligere informasjon om de som seilte i Marinen, kan Marinemuseet i Horten kontaktes: [email protected].

Krigsseilerregisteret har i liten grad fått dokumentert sjøfolkene i den norske hjemmeflåten. For fartstid på dem må man henvende seg til Arkivverket: [email protected]. Her må man også henvende seg dersom man ønsker innsyn i dokumentasjonen som Krigsseilerregisteret har benyttet til å registrere sjøfolk i uteflåten, hovedsakelig Ex Gratia-arkivet og London-registeret.

INFORMASJON PÅ MINNEHALLEN

På Minnehallen.no finner du kortfattet informasjon og bilder som minner omkomne krigsseilere fra begge verdenskrigene og skipene som forliste. Ny versjon av nettsiden ble lansert i mai 2020 av Norsk senter for krigsseilerhistorie.

NETTSIDER MED INFORMASJON OM KRIGSSEILERE

I tillegg til Krigsseilerregisteret, kan man finne informasjon om krigsseilere her:

  • www.Warsailors.com: En omfattende nettside som er særlig rik på informasjon om norske skip som seilte under andre verdenskrig.
  • www.Uboat.net: Med utgangspunkt i senkninger gjort av ubåter i begge verdenskrigene, er det særlig mye informasjon om ubåtene og deres mannskap.
  • www.CWGC.org: Commonwealth War Grave Commission dokumenterer omkomne fra Det britiske samvelde i begge verdenskrigene, inkludert de som tjenestegjorde i den norske handelsflåten.
  • www.nb.no: Gjennom søk i digitaliserte krigsseilerbøker og andre bøker, aviser og tidsskrifter kan man finne informasjon om krigsseilere.
  • www.vg.no/spesial/2015/vaare_falne: Basert på verket «Våre falne» er norske omkomne fra andre verdenskrig minnet her.
  • www.libertyellisfoundation.org/passenger: Her er søkbare lister over mannskap og passasjerer som ankom New York med skip.