Holocaustdagen 2022

I forbindelse med Holocaustdagen 2022 blir det en digital skolemarkering. Programmet er tilgjengelig fra tirsdag 25. januar kl. 08.00 til fredag 28. januar kl. 15.00. Den internasjonale Holocaustdagen er 27. januar, men skolene kan selv velge hvilke dager de vil gjennomføre opplegget med sin klasse.

Del 1: Minnemarkering

Tirsdag 25. januar kl. 08.00 blir årets minnemarkering-film lansert. Denne varer i ca. 36 minutter og skal sees i forkant av Den største forbrytelsen.

Klikk her for å se minnemarkeringen.

Elevene får møte blant annet tidsvitnet Edith Notowicz, som etter å ha overlevd Auschwitz vil snakke til elevene om viktigheten av denne dagen. Monica Csango vil sette søkelys på hvordan det er å være jødisk i dag. Elevene tas videre med på en minnemarkering over de jøder med tilknytning til Sørlandet som ble ofre for det Holocaust. Appell ved ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland. Til slutt får de en introduksjon og kontekstualisering av filmen Den største forbrytelsen.

Del 2: Den største forbrytelsen

Filmen varer i 2 timer og 6 minutter og er tilgjengelig i sin helhet frem til fredag 28. januar kl. 15.00.

Klikk her for å se Den største forbrytelsen.


Markeringen for skoleelever blir arrangert i samarbeid med FN-sambandet, Agder Røde kors, Kristiansand kommune, Arendal kommune og PLATTFORM.