Skin Remembers portrettfoto

Flyktninger forteller

Flyktninger forteller er et tidligere prosjekt med fokus på å synliggjøre norske flyktninger og bevare deres kulturarv gjennom innsamling, formidling og dokumentasjon av deres personlige fortellinger. Hovedmålet med dette er å oppnå et mer inkluderende mangfold i Norge.

Flyktninger forteller ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter tok form høsten 2017. I begynnelsen av 2018 startet prosjektet opp for alvor, med et mål om å gjøre historiefortelling til et verktøy for å fremme mangfold og ta brodden av fremmedfrykt i samfunnet.

ARKIVETs arbeid for inkludering og mangfold videreføres i dag som BE HEARD!.

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Flyktninger blir ofte presentert som tall og store menneskemasser som kommer i grupper. Det Flyktninger forteller ønsker, med sitt fokus på den unike historien hver og én av flyktningene bærer med seg, er å sette fokus på enkeltmenneskene bak tallene. I dag finnes det ikke noe nasjonalt tiltak som samler inn, tar vare på og formidler disse historiene. Med Flyktninger forteller kom et tiltak som setter flyktningene i førersetet og gir dem en arena for å bruke sin ytringsfrihet.

Fra åpningen av den audiovisuelle utstillingen "Skin Remembers" i juni 2019.


AKTIVITET MED FOKUS PÅ MANGFOLD OG IDENTITET

I perioden 2018-2020 arrangerte Flyktninger forteller broderingsworkshopen Nålens makt, hvor kvinner i alle aldre og fra ulike nasjoner har møttes over et felles prosjekt; å fortelle sin identitet gjennom et broderi. Flyktninger forteller har gjennom arrangementer som Nålens makt og Storytelling Open Mic gitt mange mennesker en samlende plattform for viktig historiefortelling.

I 2018 ga prosjektet ut boken Tea & Thread: Portraits of middle eastern women far from home, som blant annet har blitt presentert på bokturné på bibliotekene i fylket. Boken gir et innblikk i livene til 17 ulike kvinner.

Sommeren 2019 stod utstillingen Skin Remembers: stories and identities of the few i Skillingssalen på ARKIVET. Utstillingen handler om identitet hos mennesker med minoritetsbakgrunn, og er utviklet av Flyktninger forteller i samarbeid med HL-senteret og PLATTFORM.

Med et bredt spekter av virkemidler bidro Flyktninger forteller til inkludering, toleranse og forståelse for mangfoldet i samfunnet.