AGDERSEMINARET VI OG DE ANDRE

«VI» og «DE ANDRE» – utenforskap og fiendebilder på Agder, ca. 1850 til i dag (Dag 2)

Gruppetenkning innen kategoriene «vi» og «de andre» fremstilles ofte som en motsats til et inkluderende fellesskap. Samtidig er det vanskelig å tenke seg fellesskap som ikke på en eller annen måte defineres i kontrast til noe annet. I fellesskapet ligger dermed også kimen til utenforskap og fiendebilder.

Disse valørene har endret seg over tid. Seminaret retter søkelyset mot noen aspekter ved denne tematikken, slik det har kommet til uttrykk i tiden fra ca. 1850 til i dag.

Seminaret er todelt: Første dag retter oppmerksomheten generelt mot ulike typer utenforskap, med historisk blikk på skinnsyke, fattige, vanføre og homofile over et lengre tidsrom. Andre dag retter oppmerksomheten mot fiendebilder i form av rasisme og antirasisme på Agder i nyere tid.

Vi håper dette kan være et grunnlag for kritisk refleksjon om hvordan begrepsparet «oss» og «dem» kommer til utrykk i politiske og sosiale sammenhenger i dag.

Dag 2: Fiendebilder

 • Arendal som antirasistisk sone
  Monika K. Håland. Arkivar ved arkivavdelingen. KUBEN/Aust-Agder museum og arkiv.
 • Folkeaksjonen mot innvandring i lokale medier
  Kristoffer Vadum. Seniorforsker. KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv.
 • Rasisme mot asiater i Norge
  Solveig Hessaa-Szwinto. Fagkoordinator for inkludering og mangfold. ARKIVET.
 • · Mellom mistenkeliggjøring og stakkarsliggjøring. Profesjonelles kategorisering av kvinner med fluktbakgrunn
  May-Linda Magnussen. Førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid. UiA.
 • Antirasismen på Sørlandet 1960-2020: hva var forholdet mellom det lokale, det nasjonale og det transnasjonale?
  Sindre Bangstad, Forsker II/ARKIVET/Stanley Kelley Jr. Distinguished Visiting Professor in the Teaching of Anthropology ved Princeton University, USA

Nærmere detaljert tidsskjema kommer. Se eget arrangement for dag 1.

Tid

Fre. 25 nov. 2022
Klokken: 09:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Kristiansand

Billettpriser

Arrangementet foregår over to dager: 24. og 25. november.
Pris per dag: 200 kr. (Inkludert lunsj)
Gratis deltakelse for studenter.