Arendalsuka ARKIVET ons nettside event

Skaper vi menneskeverd?

Onsdag 18. august kl. 13.15 inviterer vi sammen med FN-sambandet og Røde Kors til "Skaper vi menneskeverd?" i Bystyresalen.

Den sosiale ulikheten i samfunnet vårt øker år for år.

«Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid som alle andre. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle i samfunnet», slår Regjeringen fast. Men er dette tilfelle?

Å vokse opp i fattigdom, er å være på utsiden av samfunnet fra den dagen man er født. Å ikke ha råd til bursdagsgaver, kino eller en tur i svømmehallen med gjengen. Å smøre leverposteien så tynt som overhode mulig. Å fryse på beina. Å se at mamma eller pappa alltid er bekymret. Statistisk sentralbyrå viser oss at personer født inn i lavinntektsfamilier har økt fare for å bli hengende etter på flere levekårsområder.

For at et demokrati skal fungere, må det bygges på en grunnmur av sosial rettferdighet. Når forskjellene i samfunnet øker, øker også faren for at denne grunnmuren slår sprekker. Oppvekst i vedvarende lavinntekt er derfor dobbelt katastrofalt. Først og fremst for dem som berøres direkte - men også for det storsamfunnet som tillater at det skjer. Professor Andrés Rodríguez-Pose ved London School of Economics forklarer den voksende misnøyen i Europa som «hevnen fra stedene uten betydning».

Ofte er problemet usynlig. For hvem ser det barnet som ikke har mulighet til å møte opp, enten det gjelder bursdag, leirskole, skidag eller fritidsaktiviteter? Det er vanskelig å snakke høyt om noe man skammer seg over, og det er skambelagt å være fattig i Norge. Den nobelprisvinnende økonomen Amartya Sen påpeker hvordan fattigdomsskam fører til sosial isolasjon som igjen har en forsterkende effekt på selve fattigdommen. Ivar Lødemel, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, sier det slik: «Føler du skam, så ønsker du å være usynlig. Slik forsvinner også evnen din til å gjøre noe med den fattigdommen du er rammet av».

Siden 2006 har antall barn i befolkningen vår økt med 2,7 prosent, mens antall barn i lavinntektsgruppen har økt med 70,8 prosent. Nesten 12 prosent av norske barn, eller over 115.000 individer, vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Og dette er tall fra før koronaen traff oss.

Som samfunn kan vi ikke akseptere at ett av ti barn vokser opp på utsiden av fellesskapet. ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Røde Kors og FN-sambandet ønsker med dette å invitere til en bred tverrpolitisk samtale om reelle politiske løsninger på vår nasjons fattigdomsproblematikk.Hvordan kan vi som samfunn snu utviklingen med stadig økende sosial ulikhet?

I panelet sitter:

  • Torbjørn Røe Isaksen – arbeids- og sosialminister
  • Trygve Svensson – leder i tankesmien Agenda
  • Lise Sannerud – direktør i Kriminalomsorgen.
  • Mogens Aalbæk (psykologspesialist Statens Barnehus) og Mira Svartnes Thorsen (politiker MDG) – initiativtakere bak nullvisjon for vold og seksuelle overgrep, Kristiansand
  • Ivar Stokkereit – leder for folkerett og humanitære verdier, Norges Røde Kors
  • Kristine Sødal – direktør ved ARKIVETfreds- og menneskerettighetssenter

Programansvarlig ved ARKIVET, Birgit Amalie Nilssen, leder samtalen.

Tid

Ons. 18 aug. 2021
Klokken: 13:15

Sted

Bystyresalen, Arendal kultur- og rådhus, Arendalsuka 2021

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, FN-sambandet og Røde Kors