Minnetrappseminar nettside

Seminar om minnesteder

Mandag 20. september kl. 09.00-15.00 inviterer vi til fagseminar.

Minnesteder vekker sterke følelser og skaper ofte uenighet. I over 20 år har ARKIVET vært et minnested for fangenskap og død under andre verdenskrig og har derfor også vært åsted for slike diskusjoner. Med dette seminaret ønsker vi å la tre historikere som har jobbet med minnestedstematikk kommentere og diskutere spørsmål om hvorfor vi minnes, hvorfor det skaper uenighet og utforske minnesteders kompleksitet. Seminaret avsluttes med en panelsamtale med innleggsholderne.

Program:

09.30-10.00: Oppmøte og registrering

10.00-10.15: Velkommen, presentasjon av ARKIVET og Minnetrappa v/ Kristoffer Fjalsett, historiedidaktiker ved ARKIVET

10.15-11.00: Minnekultur i det 21. århundret: en fornyet tilnærming til fortiden v/ Alexandre Dessingué, professor ved UiS

11.00-11.15: Pause

11.15-12.00: Å forme minnesteder etter terror og massevold v/ Ingeborg Hjorth, Ph.d., faglig leder ved Falstadsenteret

12.00-12.45: Lunsj

12.45-13.30: Ingen nevnt, ingen glemt? Problemstillinger knyttet til bruk av navn i minnesmerker, kunnskapsutvikling og skiftende behov v/ Thomas Hagen, Ph.d., avdelingsleder ved ARKIVET

13.30-13.45: Pause

13.45-14.30: Panelsamtale med alle bidragsyterne. Samtalen ledes av Kristoffer Fjalsett

14.30-14.45: Avsluttende kommentarer

Fagseminaret er en del av ARKIVETs jubileumshøst. Gratis inngang. Husk å følge linken til påmelding for å sikre plass.

Tid

Man. 20 sep. 2021
Klokken: 09:00

Sted

Skillingssalen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Krever påmelding.