ARKIVET uka 27 08 PLATTFORM panelsamtale 1

PLATTFORM: Nazimarsj og koranbrenning - Protest, provokasjon og/eller propaganda?

Nazimarsjen i Kristiansand 29. juli 2017 og koranbrenningen i november 2019 vekket sterke følelser i befolkningen. Debattene hadde høy temperatur og flere etterlyste tydelighet og handlekraft fra det offentlige. Allerede i trusselvurderingen fra 2014, pekte PST på økt risiko for provokasjoner fra høyreekstreme.

Aktuelle spørsmål som vil bli tatt opp:

Har sivilsamfunnet, politiet og politikerne lært noe fra disse hendelsene og de påfølgende debattene? Hva har vi lært? Hvilke spørsmål ble ikke besvart? Er vi bedre rustet til å møte liknende hendelser i fremtiden?

Svaret på spørsmålet om disse episodene skal og bør tolkes som protest, provokasjon og/eller propaganda har betydning for hvordan sivilsamfunnet og det offentlige bør handle i møte med slike hendelser i fremtiden.

PANEL

  • Monica Mæland (H). Justis- og beredskapsminister (Venter på svar).
  • Sindre Bangstad. Forsker ved KIFO (Institutt for kirke, religion- og livssynsforskning) i Oslo.
  • Abdullahi Mohamed Alason (Ap). Leder for Arbeids- og inkluderingsutvalget, Nye Kristiansand Kommune.
  • Akmal Ali. Leder i Muslimsk Råd Agder.
  • Kirsten Lindeberg. Politimester ved Agder Politidistrikt.
  • Omar Sadiq. Plattform/moderator.
Arrangementet er gratis, men krever påmelding på grunn av begrenset antall plasser.

Tid

Tor. 27 aug. 2020
Klokken: 13:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Gratis. Krever påmelding.