Årsskriftlansering nettside 1

Med søkelys på mot: lansering av årsskrift og utdeling av ytringspris

Torsdag 11. november kl. 18.00 lanseres vårt nye årsskrift. Det blir også utdeling av Stiftelsen Fædrelandsvennens ytringspris Mot til å si ifra.

Gratis arrangement med påmelding. Velkomstbobler.

Arrangementet foregår delvis på engelsk av hensyn til engelskspråklige artikkelforfattere.

Det blir kunstnerisk innslag ved Iselin Shumba og Jacob Young. Direktør Tina Sødal ønsker velkommen og leder oss gjennom kvelden.

Vi får presentasjon av årsskriftet og samtale med fem av årets artikkelforfattere:

  • Monika Praczyk, stipendiat, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder
  • Cynthia L.S. Pury, professor, Institutt for psykologi, Clemson University i USA
  • Kristin Soraya Batmanghelichi, førsteamanuensis Midtøstenstudier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
  • Thomas V.H. Hagen, historiker (PhD) og avdelingsleder, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
  • Eystein Ellingsen, undervisningskoordinator, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Samtalen ledes av Solveig Hessaa-Szwinto, fagkoordinator for inkludering og mangfold.

Etter samtalen vil Marie Teresie Sørensen og Karen-Lise Scheie Knudsen fra Stiftelsen Fædrelandsvennen presentere vinneren av årets ytringspris Mot til å si ifra. Det blir også samtale med årets vinner.

Om ytringsprisen:

Stiftelsen Fædrelandsvennen er en selvstendig, uavhengig stiftelse hvis formål er å sikre og fremme mediehuset Fædrelandsvennen sitt grunnsyn, redaksjonelle uavhengighet og tilknytning til Agder. Ytringsprisen som deles ut, «Mot til å si ifra», har som formål å oppmuntre til å delta aktivt i det offentlige ordskiftet på Sørlandet. Prisen går til en enkeltperson, et miljø eller en organisasjon som har gjort en betydelig innsats for ytringsfrihet, dialog og demokrati, og som med mot har ytret seg i det offentlige rom på en måte som fremmer disse verdiene.

Om årsskriftet:

Hva er det egentlig som ligger til grunn, når vi definerer en handling som modig? Er det mulig å snakke om ulike former for mot, og hva er det som gjør at vi anser noen handlinger som modige og andre som dumdristige eller feige? Kan vi ta et aktivt valg om å bli mer modige i hverdagen, og hva slags betydning har menneskers evne til å utvise mot for samfunnet?

I denne første utgivelsen av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters årsskrift, er det mot det skal handle om. Gjennom fagartikler og personlige beretninger som kretser rundt temaet, får vi et innblikk i hva mot er, hvordan det kan komme til uttrykk og hvordan enkeltmenneskers modige handlinger virker inn både på deres eget liv, på menneskene rundt og på samfunnet som helhet.

Bidragsytere er Monika Praczyk, Kristin Soraya Batmangelichi, Cynthia L.S. Pury, Eystein Ellingsen, Thomas V.H. Hagen, Kjetil Homane Grødum, Kai Erland, Kim Bredesen og Mi Sun Balg.

Tid

Tor. 11 nov. 2021
Klokken: 18:00

Sted

Skillingssalen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Fædrelandsvennen