Årsskriftlansering nettside 1

Lansering av årsskrift: Mot

Torsdag 11. november kl. 18.00 lanseres vårt nye årsskrift. Det blir også utdeling av Stiftelsen Fædrelandsvennens ytringspris Mot til å si ifra.

Gratis arrangement med påmelding. Velkomstbobler.

Program kommer.

Om årsskriftet:

Hva er det egentlig som ligger til grunn, når vi definerer en handling som modig? Er det mulig å snakke om ulike former for mot, og hva er det som gjør at vi anser noen handlinger som modige og andre som dumdristige eller feige? Kan vi ta et aktivt valg om å bli mer modige i hverdagen, og hva slags betydning har menneskers evne til å utvise mot for samfunnet?

I denne første utgivelsen av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenters årsskrift, er det mot det skal handle om. Gjennom fagartikler og personlige beretninger som kretser rundt temaet, får vi et innblikk i hva mot er, hvordan det kan komme til uttrykk og hvordan enkeltmenneskers modige handlinger virker inn både på deres eget liv, på menneskene rundt og på samfunnet som helhet.

Bidragsytere er Monika Praczyk, Kristin Soraya Batmangelichi, Cynthia L.S. Pury, Eystein Ellingsen, Thomas V.H. Hagen, Kjetil Homane Grødum, Kai Erland, Kim Bredesen og Mi Sun Balg.

Tid

Tor. 11 nov. 2021
Klokken: 18:00

Sted

Skillingssalen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Stiftelsen Fædrelandsvennen