Lærerkurs Nettside event 2660x840px

Lærerkurs: Å undervise i kontroversielle tema i skolen med søkelys på Israel-Palestina

Torsdag 12. september kl. 09.00-16.00 inviterer ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter til lærerkurs i samarbeid med HL-senteret. Kurset er gratis og krever kun påmelding.

Om kurset

Hvordan håndterer man samtalen om kontroversielle temaer i klasserommet? Hvilke utfordringer står lærere overfor i møte med den pågående krigen i Gaza? Dette kurset gir lærere kompetanse i undervisning om og håndtering av kontroversielle temaer generelt, og tilbyr spesifikt kunnskap om Israel-Palestina.

Kursets temaer

  • Kontroversielle temaer og demokratilæring: Strategier for undervisning om temaer det er stor uenighet om, samt fallgruver og muligheter ved slik undervisning.
  • Tema Israel – Palestina: pedagogiske tilnærminger: Ulike perspektiver på konflikten (multiperspektivitet) med metodiske og didaktiske strategier for undervisning.
  • Antisemittisme og muslimfiendtlighet i lys av krigen: Om hvordan antisemittisme og muslimfiendtlighet kan aktualiseres i norske klasserom, og hva som kan gjøre at barn og unge i Norge opplever utenforskap.
  • Holocaust som referansepunkt i konflikten: Om historiebruk rundt Holocaust i ulike fortellinger og tolkninger av konflikten.
  • Lærerens panikkøyeblikk: Verktøy for refleksjon og håndtering av utfordrende situasjoner i klasserommet.

Praktisk informasjon

Tid: 12. september 2024 kl. 09.00-16.00
Sted: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand

Kurset er gratis (med påmelding) og gjennomføres som en heldags workshop. Det serveres lunsj.

Kurset er et samarbeid mellom ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter).

Ønsker du å vite mer?

Send e-post til [email protected] for mer informasjon om kurset.

For praktiske spørsmål, ta kontakt på [email protected].

Tid

Tor. 12 sep. 2024
Klokken: 09:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, HL-senteret

Billettpriser

Gratis. Krever påmelding.