Nettside 28 04 22 Informasjons og dialogmøte

Informasjons- og dialogmøte om minnesmerke for jøder med tilknytning til Kristiansand under andre verdenskrig

Torsdag 28. april kl. 18.00 inviterer vi til informasjons- og dialogmøte.

Kristiansand kommune planlegger å reise et minnesmerke til minne om jødiske personer med tilknytning til byen, som ble rammet av forsøket på å tilintetgjøre jødene under andre verdenskrig.

Det er etablert en prosjektgruppe som består av: seniorrådgiver Stein Chr Salvesen (prosjektleder) og forskningsleder Thomas V.H. Hagen fra ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, byantikvar Jorunn Monrad og rådgiver i kulturstaben Angjerd Munksgaard fra Kristiansand kommune og førstearkivar Roger Tronstad fra Arkivverket.

Første gang spørsmålet om et minnesmerke i Kristiansand relatert til Holocaust ble behandlet politisk, var etter en interpellasjon i november 2013 (sak 121/13). Den gang ble det fremmet forslag om å legge ned snublesteiner i Rådhusgata 6 og Dronningensgate 56. Under henvisning til at ingen av personene som drev forretninger på disse to adressene hadde fast bopel i Kristiansand, ble det besluttet ikke å gå videre med denne ideen (jf. vedtak i formannskapet 28.1.2015, sak 9/15).

Les mer om kunst- og minnesmerkeprosjektet Snublesteiner her.

I januar 2022 ble det på nytt tatt initiativ til å vurdere nedleggelse av snublesteiner i Kristiansand gjennom en interpellasjon i bystyret (sak 17/22). I denne forbindelse har kommunens administrasjon bedt ARKIVET om faglig assistanse.

Den nedsatte prosjektgruppa skal i løpet av annen halvdel av 2022 presentere en konseptskisse som foreslår sted, kostnadsoversikt og gjennomføringsplan for et eller flere unike minnesmerker for jødiske ofre for nazismen i Kristiansand. Prosjektgruppa ønsker flest mulig innspill til sitt arbeid.

Tentativt program
  • Informasjon om bakgrunnen for prosjektet v/ Stein Chr Salvesen
  • Om jødiske personer som har bodd og oppholdt seg i Kristiansand fra 1851 til 1945 v/ Thomas V.H. Hagen
  • Om jødiske forretninger i Kristiansand under andre verdenskrig v/ Thomas V.H. Hagen
  • Retningslinjer for kunst i kommunale bygg og uterom v/ Angjerd Munksgaard
  • Innspill fra salen, kommentarer og diskusjon

Avslutningsvis vil byantikvar Jorunn Monrad orientere om det pågående arbeidet med kulturminneplan knyttet til nasjonale minoriteter. Hva innebærer dette for jøder som del av den kommende kulturminneplanen?

Møtet vil ikke bli strømmet. Forhåndspåmelding er ikke nødvendig. Enkel bevertning.

Vel møtt!

Tid

Tor. 28 apr. 2022
Klokken: 18:00

Sted

Skillingssalen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter