Hjemmeseilerne seminar nov2023 Nettside

Historieseminar om de ukjente krigsseilerne: "Hjemmeseilere" i tysk-kontrollerte farvann under andre verdenskrig

Norsk senter for krigsseilerhistorie inviterer til historieseminar på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter 15.-16. november.

I de siste 10-15 årene har krigsseilerne fått økt oppmerksomhet i det norske samfunnet. Jon Michelets romanserie bidro sterkt til dette, og i 2022 bidro spillefilmen «Krigsseileren» til noe liknende. Både i historieforskningen og i populærkulturen er det sjøfolkene som seilte for de allierte under Nortraship som hittil har fått mest omtale. Seminaret på ARKIVET i november vil sette søkelyset på de norske sjøfolkene som seilte i tysk-kontrollerte farvann mellom 9. april 1940 og 8. mai 1945, de såkalte «hjemmeseilerne».

Påmeldingsfrist: 1. november.

Program

Onsdag 15. nov. 2023

11.00-11.15 Velkommen
11.15-12.15 Keynote 1: Guri Hjeltnes. Uteseilere og hjemmeseilere. Hvem seilte de for?
12.15-13.15 Lunsj
13.15-14.00 Gunnar Hatlehol: Gjensyn med Lauritz Pettersens "Hjemmeflåten. Mellom venn og fiende". Hvor står historiografien i dag?
14.00-14.15 Pause
14.15-15.00 Simen Zernichow: Sjøforklaringene i hjemmeflåten. Hva forklarer de oss?
15.00-16.00 Omvisning i ARKIVETs utstillinger om krigsseilerne

19.00 Seminarmiddag

Torsdag 16. nov. 2023

09.00-09.30 Thomas V.H. Hagen: Med skråblikk på «hjemmeseilerne» fra en mangesyslende historiker.
09.30-09.45 Pause
09.45-10.30 Ragnhild Bie: Mønstringssystemet i hjemmeflåten, med utgangspunkt i Kristiansand mønstringskontor.
10.30-10.45 Pause
10.45-11.30 Anne Tove Austbø: Loser og farvannskjente menn i andre verdenskrig. Kollaborasjon, tilpasning eller motstand?
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.30 Gunnar Grytås: Hjemmeseilere i nord.
13.30-13.45 Pause
13.45-14.20 Ole Jørgen S. Abrahamsen og Simen Zernichow: Hjemmeseilerne i Krigsseilerregisteret. Planer og utfordringer.
14.20-14.30 Avslutning

14.45-16.00 Mulighet for omvisning i ARKIVETs faste utstilling

Om foredragsholderne

Guri Hjeltnes: Direktør ved HL-senteret siden 2012. Historiker og forfatter av flere bøker om andre verdenskrig. Skrev bind 3 og 4 i bokverket «Handelsflåten i krig 1939-1945» om de norske krigsseilerne i uteflåten, og ble belønnet med Norsk Språkråds språkpris, Sverre Steen-prisen og Anders Jahres Kulturpris for fremragende formidling av krigshistorie og krigsseilernes spesielt. Disse bøkene dannet også utgangspunkt for hennes doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo i 2002.

Gunnar D. Hatlehol: Master i historie ved UiB 2005 og PhD i historie ved NTNU 2015. Arbeidet ved Bergens Sjøfartsmuseum 2007-2010 og har siden hatt stillinger ved Riksarkivet, NTNU og Institutt for forsvarsstudier. Han er i dag forsker ved Stiftelsen Narviksenteret.

Simen Zernichow: Utdannet historiker (2010) ved Universitetet i Oslo og jobbet der 2011-2012 som vitenskapelig assistent. I 2015 startet han arbeidet med å bygge opp Krigsseilerregisteret ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Siden august 2022 har han jobbet 50% som historiker i Norsk senter for krigsseilerhistorie og 50% som prosjektleder for Fanger.no.

Thomas V.H. Hagen: Har vært ansatt som historiker ved ARKIVET siden 2011. Han er utdannet historiker med PhD fra Universitetet i Agder, med avhandlingen «Folkefellesskap, forlystelse og hverdagsmotstand. Kino i Norge 1940–1945». Arbeider for tiden med et større forskningsprosjekt om funksjonshemmede i det norske samfunnet, gjennomført i samarbeid med Stiftelsen Sophies Minde.

Ragnhild Bie: Arbeider som konservator og historiker ved Vest-Agder-museet, med spesielt ansvar for D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum og krigsseilerhistorien. Hun leverte sin masteroppgave ved Universitetet i Agder i 2022. Den handlet om betydningen av skole i eksil med fokus på den norske eksilskolen Drumtochty Castle i Skottland under andre verdenskrig. Tidligere har hun arbeidet med Krigsseilerregisteret ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Anne Tove Austbø: Konservator NMF. Historiker ansatt ved Stavanger maritime museum (MUST). Forsker og formidler innenfor fagområdene maritim historie og kultur, Stavangers byhistorie og utvikling, museumshistorie og museologi, historiedidaktikk og museumspedagogikk.

Gunnar Grytås: Er forfatter og journalist og har blant annet arbeidet i Nordlys, Dagens Næringsliv og Fiskeribladet. Han har skrevet en rekke bøker om fiskeripolitikk og kystkultur. I 2020 ga han ut boka «Dødsleia og livsnerven - krigsforlis på norskekysten 1940-1945», mens han i bokverket «Andre verdenskrig i nord» (2022) skrev kapittelet «Herrefolk og kystfolk i samme båt».

Ole Jørgen S. Abrahamsen: Har siden august 2022 vært ansatt som historiker ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET. Her dokumenterer, formidler og forsker han på krigsseilernes historie som ansvarlig for Krigsseilerregisteret.no. Han har master i historie ved NTNU i 2020 om det norske Arbeiderpartis og Sveriges socialdemokratiska arbetarpartis forestillinger om den russiske revolusjonen, 1917-40, og har tidligere arbeidet som lektor i skoleverket.

Praktisk informasjon

Seminaravgift: Kr. 400,- og inkluderer lunsj begge dager. Halv pris for studenter.

Seminarmiddag: Vi håper at flest mulig vil delta på den felles middagen om kvelden 15. november. Middagen (3 retter) koster kr. 665,- ekskl. drikke. Oppgi om du vil delta på denne ved påmelding, inkl. eventuelle behov knyttet til mat.

Overnatting: Hotellovernatting bestilles av den enkelte til [email protected]. Seminardeltakere har spesialpris hos det sentralt plasserte Thon Hotel Parken, vis a vis Domkirken. Oppgi bestillingskode KRIGSSEILER for å få spesialprisen på kr. 1145,- per natt for et enkeltrom, inkl. frokost.

Seminaret er støttet av Stiftelsen Fritt Ord og Polstjernefondet.

  Tid

  Ons. 15 nov. 2023
  Klokken: 11:00

  Sted

  ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

  Arrangør

  Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

  Billettpriser

  Ordinær: Kr 400,-
  Student: Kr 200,-