Folkedialog Nansen nettside

Folkedialogmøte

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter og Nansen Fredssenter inviterer til folkedialog fredag 10. desember kl. 19.00. Tema for folkedialogen er "Norge og korona: Barn og unges rettigheter i møte med en pandemi."

Om folkedialogen:

En folkedialog er en arena der målet er å skape et trygt og ærlig samtaleklima hvor personlige erfaringer, følelser og tanker er velkomne. Her gjelder ikke de beste argumentene, de kjappeste kommentarene eller mest velformulerte setningene, men den enkeltes unike opplevelse.

I en folkedialog kommer vi sammen for å lytte og lære uten å være nødt til å definere hva som er riktig eller galt, finne syndebukker eller helter, men sammen reflektere over det vi har opplevd.

Kom som du er. Her skal alle bli hørt og sett, uansett hva du står for, hvordan du ser ut eller hva du har på hjertet.

“Norge og korona” er et dialogprosjekt hvor Nansen Fredssenter, i samarbeid med ulike institusjoner over hele Norge, gjennomfører fysiske folkemøter i lokalsamfunn. Prosjektet skal gi folk en mulighet til å stille spørsmål ved og reflektere rundt korona-pandemien, som viste seg å bli en nasjonal og verdensomfattende unntakstilstand.

Tid

Fre. 10 des. 2021
Klokken: 19:00

Sted

Skillingssalen, ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Nansen Fredssenter

Billettpriser

Fri inngang.