Barn i aktivitet foto Røde Kors

AVLYST: Hvorfor er det viktig at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

Fattigdom blant barn og unge på Agder øker. Torsdag 5. november inviterer vi til Her og nå på ARKIVET med temaet: - Hvorfor er det viktig at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter?

Dette arrangementet er dessverre avlyst. Alle som har kjøpt billett har blitt informert over SMS.

Barn og unge som lever i fattigdom på Agder stiger samtidig som vi innen 2030 (ref. FNs bærekraftsmål nr 1 – 1.2) skal halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom.

I dag vokser barn og unge opp i et samfunn med høye krav til kompetanse og hvor læring foregår på mange arenaer. For barn og unge handler ikke fattigdom bare om familiens økonomi, men også hvilke arenaer de ikke får ta del i. En rekke bidrag fra samfunnsforskningen viser at sosial ulikhet går i arv. Barn som lever med økonomiske problemer i oppveksten, har større sjanser for selv å oppleve utfordringer med økonomi når de er voksne.

Fattigdom rammer ikke tilfeldig. Barn som er spesielt utsatt for å rammes av inntektsfattigdom er barn i familier med innvandrerbakgrunn, barn i familier der foreldrene har lav tilknytning til arbeidslivet, barn i familier med mange barn og barn av enslige foreldre. (ref. Et humanitært blikk på barnefattigdom og barnetrygd).

Program:

Helle Andresen fra Røde Kors ønsker velkommen.

En forelder forteller.

Gjester i kveldens sofasamtale er Anne Brita Thorød, dosent emerita ved Universitetet i Agder. Hun er bl.a. tilknyttet forskergruppen/prosjektet: «Barns oppvekst og levevilkår» og «Samhandling mot barnefattigdom».

Fra Kristiansand kommune kommer Kristine Løkås Vigsnes, prosjektleder for innovasjonen «Nye mønstre – trygg oppvekst», en regional satsing mot barnefattigdom og sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse.

Fylkespolitiker Cecilie Knibe Kroglund kommer. Hun er leder i Agder Arbeiderparti, gruppeleder av Lillesand arbeiderparti og medlem av landsstyret.

Oppvekstombud Erik Songe-Møller, Agder fylkeskommune.

Samtalen ledes av en representant fra Røde Kors.

Dørene åpner kl. 18.00. Vi har begrenset antall plasser og oppfordrer til å kjøpe billett på nett før arrangementet.

Tid

Tor. 05 nov. 2020
Klokken: 19:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, FN-sambandet og Røde Kors

Billettpriser

Kr 100,-