ARKIVET uka 24 08 fanger no 1

Fanger.no som ressurs i undervisning og formidling

Under dette arrangementet vil du få høre fra to personer som belyser fangehistorie under 2. verdenskrig fra helt ulike perspektiver. Det vil også bli vist hvordan databasen fanger.no kan være et viktig verktøy for å dokumentere enkeltpersoners historier.

Knut J. Sandberg var fange, sammen med sin far, i Stanley Internment Camp i Hong Kong under 2. verdenskrig. Han er en av de siste gjenlevende nordmenn som var i denne leiren og skal fortelle om hvordan han opplevde å være i japansk fangenskap.

Under 2. verdenskrig var nordmenn fanger i japanske fangeleirer og fengsler i en rekke okkuperte land i Asia. Mange av dem var misjonærer eller sjømenn. Hvordan deres skjebner har blitt skildret i norsk historieskriving vil bli drøftet under intervjuet.

Samtalen med Knut J. Sandberg ledes av Kim Bredesen, prosjektkoordinator i Norsk digitalt fangearkiv.

Tor Hultmann var sønn av Thoralf Hultmann, som omkom under en fangetransport fra Norge til Tyskland med skipet Westfalen i 1944.

Thoralf Hultmann deltok i Karl Rosenløvs gruppe, som var tilknyttet Sivorg. og ulovlige fagorganisasjoner i datiden. Grupperingen organiserte flyktningtransporter til Sverige og pengeinnsamling til familier opplevde belastninger under krigsårene. De trykket også opp løpesedler og skriv som var et viktig bidrag til holdningskampen mot den tyske okkupasjonsmakten og NS-myndighetene.

Tor Hultmann deler sine tanker om sin fars historie i samtale med Georg Kristoffer Fjalsett, undervisningskoordinator ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Arrangementet er gratis, men krever påmelding på grunn av begrenset antall plasser.

Tid

Man. 24 aug. 2020
Klokken: 13:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Gratis. Krever påmelding.