17 09 20 Boklansering Berit Rickhard 1

Det var hjem vi sjøfolk skulle // Berit Rickhard

I "Det var hjem vi sjøfolk skulle" er det krigsseilerbarna som kommer til orde. Forfatteren av boken, Berit Rickhard, kommer til ARKIVET for lansering torsdag 17. september.

Beskrivelse fra forlaget:

"På et eller annet tidspunkt begynner de fleste å se seg tilbake. Vi forstår at vi hører til i en større sammenheng, og at vi må kjenne vår egen historie hvis vi vil vite hvem vi er. For dem av oss som har en far som fikk sitt livsløp innskrevet i andre verdenskrig, kan fortiden påkalle en særlig interesse fordi vår historie ikke bare er personlig og privat, men også en del av den nasjonale historien og verdenshistorien".

I "Det var hjem vi sjøfolk skulle" er det krigsseilerbarna som kommer til orde. Berit Rickhard vokste selv opp med en far som var sjømann i den norske handelsflåten, og som var preget av krigen resten av livet. I denne boken undersøker hun hvordan det har vært for andre å vokse opp i den slagskyggen krigen kastet over sjømannsfamiliene. Gjennom samtalene får vi et riss av den enkelte farens krigshistorie, men det er først og fremst hverdagslivet i etterkrigstiden som blir belyst.

Spørsmålet om andre generasjons traumatisering er sentralt: På hvilken måte er sønnen eller datteren preget av farens krigsskjebne og traumer? Hvilken virkning har det hatt at krigsmerkede fedre vegret seg for å snakke om sine grufulle opplevelser? Hvordan kjentes det at også samfunnet tiet om krigsseilerne og traumene deres? Og hvilke muligheter fikk krigsseilerbarna til å knytte positiv identitet til fedrenes krigsinnsats?

Begrenset antall plasser. Vi oppfordrer til kjøp av billett på nett før ankomst for å være sikker på at det er ledig.

Tid

Tor. 17 sep. 2020
Klokken: 19:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Kr. 100,-