Cities for life

Markering mot dødsstraff: Cities for Life 2019

Ifølge Amnestys dødsstraffrapport for 2018 skjedde det en markant nedgang i antall henrettelser i forhold til 2017. Fremdeles er det 56 land som praktiserer dødsstraff, ofte uten rettferdig rettssak og for handlinger som ikke egentlig er forbrytelser. Lørdag 30. november inviterer vi til den årlige markeringen mot dødsstraff på ARKIVET.

Cities for Life er et globalt nettverk, bestående av rundt 2000 byer i 90 land, som på ulike måter jobber mot dødsstraff. Hvert år, den 30. november, flombelyses et monument eller en bygning i hver av byene - for å markere og synliggjøre motstand. I Kristiansand lyses ARKIVET opp i blått også i år, og vi inviterer til markering lørdag 30. november.

Ved utgangen av 2018 hadde 142 land avskaffet dødsstraff, enten i lovverket eller i praksis. Men 56 land praktiserer den fremdeles. I følge Amnestys dødsstraffrapport for fjoråret skjedde det en markant nedgang i antall henrettelser i forhold til 2017. Antallet gikk ned med én tredjedel, men mennesker blir fortsatt henrettet og dømt til døden hver dag - ofte uten en rettferdig rettssak eller for noe som ikke egentlig er en forbrytelse. Henrettelsesmetodene er mange. Blant dem er halshugging og steining.

På oppdrag fra Kristansand kommune arrangerer ARKIVET markering mot dødsstraff i samarbeid med Amnesty og FN-sambandet.

PROGRAM FOR MARKERINGEN:

Kl 18.00: Velkommen v/ Audun Myhre, direktør ved Arkivet. Dødsstraffåret 2019 v/ Berit Holen, Amnesty Internasjonal avd. Arendal.

Kl 18.15: «Miljødrap» v/ Amnestystudentene Kristiansand og Fremtiden i våre hender, Kristiansand studentlag.

Kl 18.35: Sang Hilde Hefte, pianist Vidar Bø

Kl 18.45: De fremmøtte får med seg en rose på en vandring gjennom Arkivets gestapokjeller og ut hovedtrappa. Rosene minner om dem som er drept og håp for dem som sitter i dødscelle.

Byggets fasade blir belyst med blått lys. De fremmøtte legger ned sin rose på en rød benk.

Musikalsk innslag i gestapokjelleren v/ Konstanse Hagen (Obo). Servering av gløgg.

Tid

Lør. 30 nov. 2019
Klokken: 18:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter
Amnesty International
FN-sambandet

Billettpriser

Gratis inngang