Bokpresentasjon Helge Alvin Rosfjord

Bokpresentasjon med Helge Alvin Rosfjord

Politisoldat Torgeir Foss fra Lyngdal var en av 2 300 soldater som deltok under frigjøringen av Finnmark for 75 år siden. Nå har bildene han samlet på og dagboknotatene han skrev underveis blitt til bok. Forfatter Helge Alvin Rosfjord kommer for å presentere "Politisoldatens frigjøringsdrama".

Torgeir Foss sine nedtegnelser fra krigen var en godt bevart hemmelighet frem til hans sønn, Øystein Foss, fant dagboken gjemt i en dokumentmappe etter farens død.

Torgeir Foss fra Lyngdal var en av 2 300 soldater fra hele landet som deltok i det som var den største militæroperasjonen siden 9. april 1940. Gjennom dagbokbeskrivelsene får leseren et innblikk i en dramatisk tilværelse preget av kulde, sult og savn - og et anstrengt forhold til sivilbefolkningen. Flere måneder med blodslit slet både fysisk og psykisk på soldatene. Til sammen 63 mistet livet i aksjonen. Mange ble skadet for livet i mineulykker.

Når forfatter Helge Alvin Rosfjord kommer til ARKIVET, blir vi - gjennom en politisoldats øyne - presenterert for et viktig stykke lokalhistorie.

Tid

Tir. 19 nov. 2019
Klokken: 19:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Kr 100,-