2023 09 26 Bokpresentasjon Nettside Event

Bokpresentasjon med Geir Arild Høiland om Stay Behind

Tirsdag 26. september kl. 18.00 inviterer ARKIVETs venneforening til bokpresentasjon og forfatterbesøk. Denne gangen får vi besøk Geir Arild Høiland, en av forfatterne av "Stay Behind".

Om boken

Forlaget skriver: "Først i 1978 da politiet avslørte et stort våpenlager hjemme hos en skipsreder i Oslo, ble det kjent at det under den kalde krigen var blitt bygd opp et hemmelig okkupasjonsforsvar i Norge, i samarbeid med USA og Storbritannia. Frykten for en sovjetisk invasjon var bakgrunnen for at nordmenn ble rekruttert til Stay Behind, som skulle drive med evakuering, etterretning og sabotasje bak fiendens linjer i tilfelle okkupasjon.

Forfatterne viser hvordan den hemmelige militæravdelingen var tuftet på erfaringene fra Milorg, Kompani Linge, Shetlandsgjengen og etterretningsorganisasjonene XU og 830 S. Basert på avgraderte militære dokumenter og intervjuer med tidligere SB-agenter, familiemedlemmer og SB-ledere, gir bind 1 en detaljert innsikt i bakgrunnen for militæravdelingen, hvordan den ble bygd opp og drevet under den kalde krigen. Boka viser en rekke ukjente sider ved Stay Behind - som støtte til trafikken med U-2-fly og de hasardiøse øvelsene med offensive flyoperasjoner mot Sovjet i bl.a. Nord-Norge."

Boken er skrevet av Geir Arild Høiland og Torstein Bjaaland. Høiland kommer for å presentere den, og det blir også mulighet for å kjøpe boken.

Tid

Tir. 26 sep. 2023
Klokken: 18:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVETs venneforening

Billettpriser

Gratis