Bjørn Westlie om antisemittisme i norsk presse

Bjørn Westlie lot jeg sjokkere over måten jøder ble omtalt på i norske aviser under krigen. Med boken Det norske jødehatet: Propaganda og presse under okkupasjonen tar han et oppgjør med hatefull omtale av jøder i norsk presse. 31. oktober kommer Westlie for å presentere boken og prate med historiker Thomas V.H. Hagen om pressens antisemittiske historie.

I omtaler av boken legges det vekt på sannheten som det første offeret i enhver krig, og at det samme gjaldt for Norge under andre verdenskrig. Norske aviser ble presset til å trykke artikler med jødefiendtlig innhold fra Norsk Artikkeltjeneste (NAT), Nasjonal Samlings eget pressebyrå. I Det norske jødehatet får innholdet i disse hatefulle artiklene oppmerksomhet.

På lederplass i Aftenposten i desember 1938, stod følgende:
"At også Norge - som de fleste civiliserte stater - uten hensyn til race yder en beskjeden håndsrekning til fremmede folk, bør ikke oppfattes som noget ønske om å importere jøder."

Det var sjokket over hvor hatefulle omtalene av jøder i norsk presse var som lå til grunn for boken, hvor Westlie ser nærmere på hvordan avisene tok i bruk artikler fra myndighetene. Med Westlies nye bok får vi innsikt i nordmenns egen rolle og ansvar under jødeforfølgelsen i okkupasjonsårene. Vi blir presentert for egen rolle i spredningen av antisemittisk propaganda, og for en presse preget av utbredt antisemittisme. Tyske okkupanter og NS tok i samarbeid kontroll over norsk presse, og Westlie kobler denne propagandaen opp mot tyskernes aksjoner mot de norske jødene. Kunne norske redaktører ha handlet annerledes enn de gjorde?

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter ønsker velkommen til presentasjon av en viktig bok og et viktig stykke historie, når Bjørn Westlie kommer på besøk torsdag 31. oktober kl. 19.00.

Tid

Tor. 31 okt. 2019
Klokken: 19:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Billettpriser

Kr 100,-