2023 05 05 Fortellerkveld Ung Nettside Event

BE HEARD! Fortellerkveld UNG

Fredag 5. mai kl. 20.00-21.30 inviterer vi i samarbeid med Flexid til Fortellerkveld UNG.

Fortellerkveld UNG er et samarbeid mellom ARKIVET og Stiftelsen Flexid, som jobber med flerkulturelle barn og unge som har levd eller lever i to eller flere ulike kulturelle miljøer i en større del av sine barne- og ungdomsår. Flexid har fokus på identitet og tilhørighet, og den grunnleggende idéen er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den de er, som deltaker i et mangfoldig samfunn.

Ungdom som er med i Flexid sitt program ved ulike skoler i lokalsamfunnet får denne våren profesjonell opplæring i det å fortelle en personlig fortelling fra eget liv. Fortellerkurset består av flere workshops og avsluttes med en fortellerkveld. Formålet med fortellerkurset er at de unge skal bli hørt, og at de kan ta eierskap til sin egen historie og identitet.

Fortellerkveld UNG er lagt til ARKIVETs ungdomsklubb Fredag på ARKIVET, og er åpen både for ungdom og for alle andre som ønsker å komme og lytte til ungdommenes fortellinger. Hver av fortellingene vil vare i ca. 8 minutter.

Fortellerinstruktør Synne Sagstad Imeland fra StorySLAM Oslo, som leder ungdommene trygt gjennom fortellerkurset, kommer også for å lede oss gjennom fortellerkvelden.

Med forbehold om endringer.

Tidligere fortellinger fra BE HEARD!: beheard.no.

Støttet av Agder fylkeskommune.

Tid

Fre. 05 mai 2023
Klokken: 20:00

Sted

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter

Arrangør

I samarbeid med Flexid og StorySLAM Oslo

Billettpriser

Gratis